Kontakt centar
Call centar Piraeus Banke 0800 000 800 (besplatan poziv za korisnike fiksne telefonije u nacionalnoj mreži) Tel. (+381 11) 3024 077 Tel. (+381 11) 3024 078 Fax. (+381 11) 3217 704 Blokada kartica 24/7 Informacije i podrška Ponedeljak - petak 07-21h Subota 07-18h Prigovori klijenata Ukoliko imate prigovor, možete nas kontaktirati putem e-mail adrese prigovori@piraeusbank.rs, kao i putem kontakt forme. Unapred hvala
E-mail podrška i prigovori klijenata
Skype podrška Skype podrška Skype podrška
24h/7

Piraeus 50 All Star štednja u evrima

Oročena štednja „Piraeus 50 All star“ u evrima je jedan od najpopularnijih depozitnih proizvoda u ponude Piraeus banke jer:

  • omogućava klijentu da raspolaže sa čak 50% sredstava sa partije depozita po potrebi
  • oročena sredstva mogu se podići jednokratno (svih 50%) ili iz više sukcesivnih podizanja tako da zbir ne prelazi dozvoljenih 50%
  • podizanje sredstava ne podrazumeva prekid oročenja
  • ima mogućnost velikog broja perioda oročenja (6m, 12, 15, 18, 25m) ·
  • dostupna je za rezidente I nerezidente
  • pogodna je za klijente koji žele fleksibilnost u oročenju

 


 

 

Piraeus 50 All Star (u EUR)

Godišnja kamatna stopa

 

NKS

EKS

6 meseca

0,35%

0,30%

12 meseci

0,55%

0,47%

15 meseci

0,70%

0,59%

18 meseci

0,80%

0,68%

25 meseci     

po upitu  

       

 

Kamata je fiksna, na godišnjem nivou.
Porez na kamate na depozite u EUR iznosi 15%.
EKS (efektivna kamatna stopa) računata na dan 11.05.2017.
Minimalni iznos 1.000 EUR.

Za sve iznose preko 400.000 EUR (protivvrednost u RSD) bez obzira na period oročenja, kamatna stopa se odobrava po dogovoru.

OROČENJE SA MESEČNOM ISPLATOM KAMATE U EUR

 

 

Vrsta depozita:

Oročena štednja sa isplatom kamate po dospeću

 

 

Valuta u kojoj se polaže depozit:

EUR

 

 

Kriterijumi za indeksiranje:

nema kriterijuma za indeksiranje

 

 

Iznos sredstava koje Banka prima u depozit:

10.000 EUR

 

 

Period na koji Banka prima depozit:

6 meseca

12 meseci

15 meseci

18 meseci

Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu (bruto)

10.017,64 EUR

10.055,00 EUR

            10.087,64 EUR          

 10.120,33 EUR

Kamatna stopa 
(na godišnjem nivou, fiksna proporcionalni metod)

0,35%

0,55%

0,70%

0,80%

EKS 
(na godišnjem nivou, računat na na 10.05.2017.)

0,30%

0,47%

0,59%

0,68%

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope:

 

 

Poreska obaveza 15%

        2,65 EUR        

          8,25 EUR         

                    13,15 EUR                 

                            18,05 EUR 

 

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj filijali banke.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita ustanovljenog u Republici Srbiji