Kontakt centar
Call centar Piraeus Banke 0800 000 800 (besplatan poziv za korisnike fiksne telefonije u nacionalnoj mreži) Tel. (+381 11) 3024 077 Tel. (+381 11) 3024 078 Fax. (+381 11) 3217 704 E-mail: contact@piraeusbank.rs Blokada kartica 24/7 Informacije i podrška Ponedeljak - petak 07-21h Subota 07-18h Prigovori klijenata Ukoliko imate prigovor, možete nas kontaktirati putem e-mail adrese prigovori@piraeusbank.rs, kao i putem kontakt forme.
E-mail podrška i prigovori klijenata
Skype podrška Skype podrška Skype podrška
24h/7

Piraeus 50 All Star štednja u evrima

Oročena štednja „Piraeus 50 All star“ u evrima je jedan od najpopularnijih depozitnih proizvoda u ponude Piraeus banke jer:

  • omogućava klijentu da raspolaže sa čak 50% sredstava sa partije depozita po potrebi
  • oročena sredstva mogu se podići jednokratno (svih 50%) ili iz više sukcesivnih podizanja tako da zbir ne prelazi dozvoljenih 50%
  • podizanje sredstava ne podrazumeva prekid oročenja
  • ima mogućnost velikog broja perioda oročenja (6m, 12, 15, 18, 25m) ·
  • dostupna je za rezidente I nerezidente
  • pogodna je za klijente koji žele fleksibilnost u oročenju

 


 

 

Piraeus 50 All Star (u EUR)

Godišnja kamatna stopa

 

NKS

EKS

6 meseca

0,35%

0,30%

12 meseci

0,55%

0,47%

15 meseci

1,40%

1,19%

       

 

Kamata je fiksna, na godišnjem nivou, proporcionalni metod. 
Porez na kamate na depozite u EUR iznosi 15%.
EKS (efektivna kamatna stopa) računata na dan 26.10.2017.
Minimalni iznos 1.000 EUR.

Za sve iznose preko 400.000 EUR (protivvrednost u RSD) bez obzira na period oročenja, kamatna stopa se odobrava po dogovoru.

 

 

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.
Agencija za osiguranje depozita

OROČENJE SA MESEČNOM ISPLATOM KAMATE U EUR

 

Vrsta depozita:

Oročena štednja sa isplatom kamate po dospeću

 

Valuta u kojoj se polaže depozit:

EUR

 

Kriterijumi za indeksiranje:

nema kriterijuma za indeksiranje

 

Iznos sredstava koje Banka prima u depozit:

10.000 EUR

 

Period na koji Banka prima depozit:

6 meseca

12 meseci

15 meseci

Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu (bruto)

10.017,45 EUR

10.055,00 EUR

            10.175,29 EUR          

Kamatna stopa 
(na godišnjem nivou, fiksna proporcionalni metod)

0,35%

0,55%

1,40%

EKS 
(na godišnjem nivou, računat na na 26.10.2017.)

0,30%

0,47%

1,19%

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope:

 

Poreska obaveza 15%

          2,62 EUR        

          8,25 EUR         

                    26,29 EUR                 

 

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj filijali banke.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita ustanovljenog u Republici Srbiji