Kontakt centar
Call centar Piraeus Banke 0800 000 800 (besplatan poziv za korisnike fiksne telefonije u nacionalnoj mreži) Tel. (+381 11) 3024 077 Tel. (+381 11) 3024 078 Fax. (+381 11) 3217 704 E-mail: contact@piraeusbank.rs Blokada kartica 24/7 Informacije i podrška Ponedeljak - petak 07-21h Subota 07-18h Prigovori klijenata Ukoliko imate prigovor, možete nas kontaktirati putem e-mail adrese prigovori@piraeusbank.rs, kao i putem kontakt forme.
E-mail podrška i prigovori klijenata
Skype podrška Skype podrška Skype podrška
24h/7

Štednja za medalju

Dinarska stepenasta štednja na 12 meseci
 
Piraeus Štednja za medalju je nova oročena dinarska stepenasta štednja Piraeus banke  koja korisniku omogućava da štedi u dinarima, kao i da svoj ulog uveća tokom 12 meseci jer kamata raste iz meseca u mesec, odnosno sa svakim novim definisanim obračunskim periodom. 
Prednosti  Štednje za medalju jesu:
 
  • Klijent u svakom trenutku raspolaže svojim ulogom, a ukoliko se odluči da ranije podigne svoja sredstva pripisuje mu se kamata definisana za mesec najbližeg odležanog obračunskog perioda 
  • Kamata je stepenovana na rokove gde je 1 mesec jednak 1 obračunskom periodu 
  • Po isteku svakog obračunskog perioda klijentu se povećava procenat kamatne stope. Dakle, kamata raste čak 12 puta!
  • Obračunata kamata se posle svakog pojedinačnog obračunskog perioda pripisuje na a vista dinarski račun
  • Proizvod je namenjen i domaćim i stranim fizičkim licima sa boravišnom dozvolom

Karakteristike

Period oročenja je 12 meseci, sa sledećim kamatnim stopama:
 

Štednja za medalju​

Godišnja kamatna stopa

 

 

NKS*

EKS

1 mesec*

1,40%

3.80%

2 meseca

1,70%

3 meseca

2,00%

4 meseca

2,30%

5 meseci     

2,50%

6 meseci

3,50%

7 meseci

3,80%

8 meseci

4,50%

9 meseci

5,00%

10 meseci

5,50%

11 meseci

6,00%

12 meseci

7,00%

       

*NKS ( nominalna kamatna stopa) -Kamata je fiksna, na godišnjem nivou, proporcionalni metod
Porez na kamate na depozite u RSD iznosi 0%.


EKS (efektivna kamatna stopa) –na godišnjem nivou, računata na dan 30.05.2018.
Minimalni iznos oročenja  je 100.000,00 dinara

 

*Kamatna stopa za podizanje u prvom obračunskom periodu je 0,60% na godišnjem nivou

 

 

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.
Agencija za osiguranje depozita

piraeus-banner

Reprezentativni primer

RSD Štednja za medalju stepenasta štednja 

Vrsta depozita :                                 OBRAČUN KAMATE I PRENOS NA DINARSKI A VISTA RAČUN NA KRAJU SVAKOG OBRAČUNSKOG PERIODA
Valuta u kojoj se dolaže depozit:    RSD
Kriterijumi za indeksiranje :            nema kriterijuma za indeksiranje

 

Iznos sredstava koje Banka
prima u depozit:                                                  100.000 RSD

 

Štednja za medalju​

Godišnja kamatna stopa

 

NKS*

EKS

1 mesec*

1,40%

3.80%

2 meseca

1,70%

3 meseca

2,00%

4 meseca

2,30%

5 meseci     


2,50%

6 meseci

3,50%

7 meseci

3,80%

8 meseci

4,50%

9 meseci

5,00%

10 meseci

5,50%

11 meseci

6,00%

12 meseci

7,00%

*NKS je fiksna, na godišnjem nivou, proporcionalni metod

EKS (efektivna kamatna stopa) –na godišnjem nivou, računata na dan 30.05.2018.

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope: Bez dodatnih troškova


Ukupan iznos kamate:  3.755,33 RSD
Ukupan iznos depozita sa neto kamatom: 103.755,33 RSD

 

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj filijali banke.
Minimalni iznos oročenja 100.000RSD

 

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita ustanovljenog u Republici Srbiji

 

piraeus-banner