Kontakt centar
Call centar Piraeus Banke 0800 000 800 (besplatan poziv za korisnike fiksne telefonije u nacionalnoj mreži) Tel. (+381 11) 3024 077 Tel. (+381 11) 3024 078 Fax. (+381 11) 3217 704 Blokada kartica 24/7 Informacije i podrška Ponedeljak - petak 07-21h Subota 07-18h Prigovori klijenata Ukoliko imate prigovor, možete nas kontaktirati putem e-mail adrese prigovori@piraeusbank.rs, kao i putem kontakt forme. Unapred hvala
E-mail podrška i prigovori klijenata
Skype podrška Skype podrška Skype podrška
24h/7

Standardna štednja u dinarima

Odlični uslovi za štednju u dinarima

  • Periodi oročenja od 1 meseca do 36 meseci
  • Štedni ulog već od 100.000 RSD
  • Kamata se obračunava i pripisuje u trenutku dospeća depozita
  • Bez poreza na prihod od kapitala 

Karakteristike

 

Depoziti u RSD*

Godišnja kamatna stopa

 

NKS

EKS**

Tekući račun

0%

0%

po viđenju

0,60%

0,60%

Oročeni depoziti na period od

 

1 mesec

2,00%

2,02%

2 meseca

2,10%

2,12%

3 meseca

2,50%

2,52%

6 meseci

3,00%

3,02%

12 meseci

3,50%

3,50%

24 meseci

Po dogovoru

36 meseci

Po dogovoru

* Minimalni iznos oročenja 100.000 RSD.

* Minimalni iznos oročenja 100.000 RSD.

Za sve iznose preko 400.000 EUR (protivvrednost u RSD) bez obzira na period oročenja, kamatna stopa se odobrava po dogovoru
NKS – Nominalana kamatna stopa
EKS – Efektivna kamatna stopa izračunata na dan 23.01.2017.

Kamata je fiksna, na godišnjem nivou.

** Kamatne stope su izražene na godišnjem nivou i u bruto iznosu.

Piraeus banka za sva oročenja na 24 i više meseci odobrava povoljnije kamatne stope!

Štediša može uložiti svoja sredstva u banku i bez oročenja (a vista ulozi).

piraeus-banner

*EKS obračunata na dan 23.01.2015.

TEKUĆI RAČUN RSD

Vrsta depozita :                                                                    pripis kamate na mesečnom nivou

Valuta u kojoj se polaže depozit:                                        RSD

Kriterijumi za indeksiranje:                                                  nema kriterijuma za indeksiranje

Iznos sredstava koje Banka prima u depozit:                    100.000 RSD

Period na koji Banka prima depozit:                                    12 meseci

Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu                      100.000,00 RSD

Kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna)                       0.00%

EKS (na godišnjem nivou)                                                      0.00%

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope:          

Bez dodatnih troškova

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj filijali banke.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita ustanovljenog u Republici Srbiji

piraeus-banner

ŠTEDNJA PO VIĐENJU RSD
Vrsta depozita: Pripis kamate na mesečnom nivou
Valuta u kojoj se polaže depozit: RSD
Kriterijumi za indeksiranje: Nema kriterijuma za indeksiranje
Iznos sredstava koje Banka prima u depozit: 100.000 RSD
Period na koji Banka prima depozit: 12 meseci
Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu 100.598,75 RSD
Kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) 0,60%
EKS (na godišnjem nivou, računat 23.01.2017) 0,60%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope: Bez dodatnih troškova
Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u svakoj filijali banke.

piraeus-banner

Reprezentativni primer za standardnu štednju u dinarima

 

STANDARDNO RSD OROČENJE

Vrsta depozita :

standarno oročenje, pripis kamate po dospeću

Valuta u kojoj se polaže depozit:

RSD

Kriterijumi za indeksiranje:

nema kriterijuma za indeksiranje

Iznos sredstava koje Banka prima u depozit:

100.000 RSD

Period na koji Banka prima depozit:

1 mesec

2 meseca

3 meseca

6 meseci

12 meseci

Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu

100.169,86 RSD

100.339,45 RSD

100.616,44 RSD

101.487,67 RSD

103.500,00 RSD

Kamatna stopa
(na godišnjem nivou, fiksna proporcionalni metod)

2,00%

2,10%

2,50%

3,00%

3,50%

EKS
(na godišnjem nivou, računat na dan 23.01.2017.)

2,02%

2,12%

2,52%

3,02%

3,50%

Troškovi koji padaju na teret korisnika,
poznati u trenutku oglašavanja i ulaze
u obračun efektivne kamatne stope:

Bez dodatnih troškova

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj filijali banke. Minimalni iznos oročenja 100.000 RSD.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita ustanovljenog u Republici Srbiji

piraeus-banner