Kontakt centar
Call centar Piraeus Banke 0800 000 800 (besplatan poziv za korisnike fiksne telefonije u nacionalnoj mreži) Tel. (+381 11) 3024 077 Tel. (+381 11) 3024 078 Fax. (+381 11) 3217 704 E-mail: contact@piraeusbank.rs Blokada kartica 24/7 Informacije i podrška Ponedeljak - petak 07-21h Subota 07-18h Prigovori klijenata Ukoliko imate prigovor, možete nas kontaktirati putem e-mail adrese prigovori@piraeusbank.rs, kao i putem kontakt forme.
E-mail podrška i prigovori klijenata
Skype podrška Skype podrška Skype podrška
24h/7

Piraeus 50 All Star štednja u dinarima

Oročena štednja „Piraeus 50 All Star“ u dinarima je jedan od najpopularnijih depozitnih proizvoda u ponude Piraeus banke jer:

  • omogućava klijentu da raspolaže sa čak 50% sredstava sa partije depozita
  • oročena sredstva mogu se podići jednokratno (svih 50%) ili iz više sukcesivnih podizanja tako da zbir ne prelazi dozvoljenih 50%
  • podizanje sredstava ne podrazumeva prekid oročenja
  • bez poreza na prihod od kapitala

Karakteristike

Piraeus 50 All Star (u RSD) Godišnja kamatna stopa
  NKS EKS
3 meseca 2,60% 2,63%
6 meseci 3,10% 3,12%
12 meseci 3,50% 3,50%
15 meseci 3,70%
3,68%

Kamata je fiksna, na godišnjem nivou, proporcionalni metod.
Porez na kamate na depozite u RSD iznosi 0%.
EKS (efektivna kamatna stopa) računata na dan 30.05.2018.
Minimalni iznos 100.000 RSD.

Za sve iznose preko 400.000 EUR (protivvrednost u RSD) bez obzira na period oročenja, kamatna stopa se odobrava po dogovoru.

 

 

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.
Agencija za osiguranje depozita

piraeus-banner

Reprezentativni primer

 

PIRAEUS 50 All Star RSD

 

Vrsta depozita:

pripis kamate po dospeću

 

Valuta u kojoj se polaže depozit:

RSD

 

Kriterijumi za indeksiranje:

nema kriterijuma za indeksiranje

 

Iznos sredstava koje Banka prima u depozit:

100.000 RSD

 

Period na koji Banka prima depozit:

3 meseca

6 meseci

12 meseci

15 meseci

Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu (bruto)

100.655,34 RSD

101.562,74 RSD

103.500,00 RSD

104.632,60 RSD

Kamatna stopa
(na godišnjem nivou, fiksna proporcionalni metod)

2,60%

3.10%

3,50%

3,70%

EKS (na godišnjem nivou,računat na dan 30.05.2018.)

 

2,63%

3,12%

3,50%

3,68%

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope:

Bez dodatnih troškova

 

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj filijali banke.
Minimalni iznos oročenja 100.000 RSD.

 

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita ustanovljenog u Republici Srbiji

 

 

 

piraeus-banner