Kontakt centar
Call centar Piraeus Banke 0800 000 800 (besplatan poziv za korisnike fiksne telefonije u nacionalnoj mreži) Tel. (+381 11) 3024 077 Tel. (+381 11) 3024 078 Fax. (+381 11) 3217 704 Blokada kartica 24/7 Informacije i podrška Ponedeljak - petak 07-21h Subota 07-18h Prigovori klijenata Ukoliko imate prigovor, možete nas kontaktirati putem e-mail adrese prigovori@piraeusbank.rs, kao i putem kontakt forme. Unapred hvala
E-mail podrška i prigovori klijenata
Skype podrška Skype podrška Skype podrška
24h/7

Piraeus 50 All Star štednja u dinarima

Oročena štednja „Piraeus 50 All Star“ u dinarima je jedan od najpopularnijih depozitnih proizvoda u ponude Piraeus banke jer:

  • omogućava klijentu da raspolaže sa čak 50% sredstava sa partije depozita
  • oročena sredstva mogu se podići jednokratno (svih 50%) ili iz više sukcesivnih podizanja tako da zbir ne prelazi dozvoljenih 50%
  • podizanje sredstava ne podrazumeva prekid oročenja
  • bez poreza na prihod od kapitala

Karakteristike

Piraeus 50 All Star (u RSD) Godišnja kamatna stopa
  NKS EKS
3 meseca 2,40% 2,42%
6 meseci 2,90% 2,92%
12 meseci 3,30% 3,30%

Kamata je fiksna, na godišnjem nivou.
Porez na kamate na depozite u RSD iznosi 0%.
EKS (efektivna kamatna stopa) računata na dan 23.01.2017.
Minimalni iznos 100.000 RSD.

Za sve iznose preko 400.000 EUR (protivvrednost u RSD) bez obzira na period oročenja, kamatna stopa se odobrava po dogovoru.

piraeus-banner

Reprezentativni primer

 

PIRAEUS 50 All Star RSD

Vrsta depozita:

pripis kamate po dospeću

Valuta u kojoj se polaže depozit:

RSD

Kriterijumi za indeksiranje:

nema kriterijuma za indeksiranje

Iznos sredstava koje Banka prima u depozit:

100.000 RSD

Period na koji Banka prima depozit:

3 meseca

6 meseci

12 meseci

Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu (bruto)

100.591,78 RSD

101.438,08 RSD

103.300,00 RSD

Kamatna stopa
(na godišnjem nivou, fiksna proporcionalni metod)

2,40%

2,90%

3,30%

EKS
(na godišnjem nivou,računat na dan 23.01.2017.) 

2,42%

2,92%

3,30%

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope:

Bez dodatnih troškova

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj filijali banke.
Minimalni iznos oročenja 100.000 RSD.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita ustanovljenog u Republici Srbiji

 

 

piraeus-banner