Kontakt centar
Call centar Piraeus Banke 0800 000 800 (besplatan poziv za korisnike fiksne telefonije u nacionalnoj mreži) Tel. (+381 11) 3024 077 Tel. (+381 11) 3024 078 Fax. (+381 11) 3217 704 E-mail: contact@piraeusbank.rs Blokada kartica 24/7 Informacije i podrška Ponedeljak - petak 07-21h Subota 07-18h Prigovori klijenata Ukoliko imate prigovor, možete nas kontaktirati putem e-mail adrese prigovori@piraeusbank.rs, kao i putem kontakt forme.
E-mail podrška i prigovori klijenata
Skype podrška Skype podrška Skype podrška
24h/7

Štednja u evrima sa mesečnom isplatom kamate

Piraeus štednja u evrima sa mesečnom isplatom kamate koju Banka nudi pri oročavanju na 3, 6 i 12 meseci, klijentima omogućava da dodatno uvećaju svoje mesečne prihode.

OROČENJE SA MESEČNOM ISPLATOM KAMATE U EUR

Vrsta depozita:

oročenje, mesečni pripis kamate

 

Valuta u kojoj se polaže depozit:

EUR

 

Kriterijumi za indeksiranje:

nema kriterijuma za indeksiranje

 

Iznos sredstava koje Banka prima u depozit:

10.000 EUR

 

Period na koji Banka prima depozit:

3 meseca

6 meseci

12 meseci

Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu (bruto)

10.005,04 EUR

10.020,18 EUR

10.060,02 EUR

Kamatna stopa
(na godišnjem nivou, fiksna proporcionalni metod)

0,20%

0,40%

0,60%

EKS
(na godišnjem nivou, računat na an 30.05. 2018.)

0,17%

0,34%

0,51%

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope:

Poreska obaveza 15%

0,76 EUR

3,04 EUR

9,04 EUR

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj filijali banke.

Minimalan iznos oročenja 1.000 EUR

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita ustanovljenog u Republici Srbiji

 

 

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.
Agencija za osiguranje depozita