Kontakt centar
Call centar Piraeus Banke 0800 000 800 (besplatan poziv za korisnike fiksne telefonije u nacionalnoj mreži) Tel. (+381 11) 3024 077 Tel. (+381 11) 3024 078 Fax. (+381 11) 3217 704 E-mail: contact@piraeusbank.rs Blokada kartica 24/7 Informacije i podrška Ponedeljak - petak 07-21h Subota 07-18h Prigovori klijenata Ukoliko imate prigovor, možete nas kontaktirati putem e-mail adrese prigovori@piraeusbank.rs, kao i putem kontakt forme.
E-mail podrška i prigovori klijenata
Skype podrška Skype podrška Skype podrška
24h/7

Standardna štednja

Oročena štednja u evrima i američkim dolarima sa odličnim uslovima jer nudi:

  • period oročenja od 1 do 36 meseci
  • početni ulog već od 1.000 EUR/USD
  • kamatu koja se obračunava u trenutku dospeća depozita

REPREZENTATIVNI PRIMER ZA STANDARDNU ŠTEDNJU PO VIĐENJU U EVRIMA

Vrsta depozita:

Pripis kamate na godišnjem nivou

Valuta u kojoj se polaže depozit:

EUR

Kriterijumi za indeksiranje:

Nema kriterijuma za indeksiranje

Iznos sredstava koje Banka prima u depozit:

10.000 EUR

Period na koji Banka prima depozit:

12 meseci

Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu

10.000,00 EUR

Kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna proporcionalni metod)

0,00%

EKS (na godišnjem nivou,računat na dan 30.05.2018.)

0,00%

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope: Bez dodatnih troškova

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u svakoj filijali banke.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita ustanovljenog u Republici Srbiji

 

 

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.
Agencija za osiguranje depozita

REPREZENTATIVNI PRIMER ZA STANDARDNU ŠTEDNJU U EVRIMA

Vrsta depozita:

standardno oročenje, pripis kamate po dospeću

Valuta u kojoj se polaže depozit:

EUR

Kriterijumi za indeksiranje:

Nema kriterijuma za indeksiranje

Iznos sredstava koje Banka prima u depozit:

10.000 EUR

Period na koji Banka prima depozit:

3 mesec

6 meseca 12 meseci 25 meseci 36 meseci

Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu

10.010,08 EUR

10.025,21 EUR 10.080,00 EUR 10.229,50 EUR 10.390,00 EUR

Kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna proporcionalni metod)

0,40%

0,50% 0,80% 1,10 % 1,30%

EKS (na godišnjem nivou,računat na dan 30.05.2018.)

0,34%

0,43% 0,68% 0,93% 1,09%

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope:

Poreska obaveza 15%

1,51 EUR

3,78 EUR 12,00 EUR 34,43 EUR 58,50 EUR

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u svakoj filijali banke.

Minimalan iznos oročenja 1000 EUR

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita ustanovljenog u Republici Srbiji

 

 

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.
Agencija za osiguranje depozita

REPREZENTATIVNI PRIMER ZA STANDARDNU ŠTEDNJU PO VIĐENJU U USD,CHF I GBP VALUTI

Vrsta depozita:                                                                                                  Pripis kamate na godišnjem nivou

Valuta u kojoj se polaže depozit:                                                                    USD, CHF, GBP

Kriterijumi za indeksiranje:                                                                             Nema kriterijuma za indeksiranje   

Iznos sredstava koje Banka prima u depozit:                                              10.000 USD/CHF/GBP

Period na koji Banka prima depozit:                                                             12 meseci

Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu               10.000,00 USD/CHF/GBP

Kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna)                                                0.00%

EKS (na godišnjem nivou računat na dan 30.05.2018.)                                0.00%

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope: Bez dodatnih troškova.

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj filijali banke.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita ustanovljenog u Republici Srbiji

 

 

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.
Agencija za osiguranje depozita

REPREZENTATIVNI PRIMER ZA STANDARDNU ŠTEDNJU U AMERIČKIM DOLARIMA

Vrsta depozita:

standarno oročenje, pripis kamate po dospeću

 

Valuta u kojoj se polaže depozit:

USD

 

Kriterijumi za indeksiranje:

Nema kriterijuma za indeksiranje

 

Iznos sredstava koje Banka prima u depozit:

10.000 USD

 

Period na koji Banka prima depozit:

6 meseci

12 meseci

Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu (bruto)

10.007,56 USD

10.030,00 USD

Kamatna stopa
(na godišnjem nivou, fiksna, proporcionalni metod)

0,15%

0,30%

EKS
(na godišnjem nivou, računat na dan 30.05.2018.​)​

0,13%​​

0,25%​​

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope:

Poreska obaveza 15%

1,13 USD

4,50 USD

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj filijali banke.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita ustanovljenog u Republici Srbiji

 

 

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.
Agencija za osiguranje depozita