Kontakt centar
Call centar Piraeus Banke 0800 000 800 (besplatan poziv za korisnike fiksne telefonije u nacionalnoj mreži) Tel. (+381 11) 3024 077 Tel. (+381 11) 3024 078 Fax. (+381 11) 3217 704 E-mail: contact@piraeusbank.rs Blokada kartica 24/7 Informacije i podrška Ponedeljak - petak 07-21h Subota 07-18h Prigovori klijenata Ukoliko imate prigovor, možete nas kontaktirati putem e-mail adrese prigovori@piraeusbank.rs, kao i putem kontakt forme.
E-mail podrška i prigovori klijenata
Skype podrška Skype podrška Skype podrška
24h/7

Standardna štednja

Oročena štednja u evrima, švajcarskim francima, američkim dolarima i britanskim funtama sa odličnim uslovima jer nudi:

  • period oročenja od 1 do 36 meseci
  • početni ulog već od 1.000 EUR/USD/GBP/CHF
  • kamatu koja se obračunava u trenutku dospeća depozita

REPREZENTATIVNI PRIMER ZA STANDARDNU ŠTEDNJU PO VIĐENJU U EVRIMA

Vrsta depozita:

Pripis kamate na godišnjem nivou

Valuta u kojoj se polaže depozit:

EUR

Kriterijumi za indeksiranje:

Nema kriterijuma za indeksiranje

Iznos sredstava koje Banka prima u depozit:

10.000 EUR

Period na koji Banka prima depozit:

12 meseci

Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu

10.001,00 EUR

Kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna proporcionalni metod)

0,01%

EKS (na godišnjem nivou,računat na dan 21.02.2017.)

0,01%

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope:

Poreska obaveza 15%

0,15 EUR

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u svakoj filijali banke.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita ustanovljenog u Republici Srbiji

 

 

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.
Agencija za osiguranje depozita

piraeus-banner

REPREZENTATIVNI PRIMER ZA STANDARDNU ŠTEDNJU U EVRIMA

Vrsta depozita:

standardno oročenje, pripis kamate po dospeću

Valuta u kojoj se polaže depozit:

EUR

Kriterijumi za indeksiranje:

Nema kriterijuma za indeksiranje

Iznos sredstava koje Banka prima u depozit:

10.000 EUR

Period na koji Banka prima depozit:

1 mesec

3meseca 6 meseci 9 meseci 12 meseci

Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu

10.000,85EUR

10.005,40EUR 10.019,94EUR
10.037,40EUR
10.060,00EUR

Kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna proporcionalni metod)

0,10%

0,20% 0,40% 0,50 % 0,60%

EKS (na godišnjem nivou,računat na dan 21.02.2017.)

0,08%

0,17% 0,34% 0,43% 0,51%

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope:

Poreska obaveza 15%

0,13 EUR

0,76 EUR 2,99 EUR 5,61 EUR 9,00 EUR

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u svakoj filijali banke.

Minimalan iznos oročenja 1000 EUR

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita ustanovljenog u Republici Srbiji

 

 

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.
Agencija za osiguranje depozita

piraeus-banner

REPREZENTATIVNI PRIMER ZA STANDARDNU ŠTEDNJU PO VIĐENJU U USD,CHF I GBP VALUTI

Vrsta depozita:                                                                        Pripis kamate na godišnjem nivou

Valuta u kojoj se polaže depozit:                                          USD, CHF, GBP

Kriterijumi za indeksiranje:                                                   Nema kriterijuma za indeksiranje   

Iznos sredstava koje Banka prima u depozit:                     10.000 USD/CHF/GBP

Period na koji Banka prima depozit:                                     12 meseci

Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu                        10.000,99 USD/CHF/GBP

Kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna)                                                      0.01%

EKS (na godišnjem nivou računat na dan 29.08.2016.)                                         0.01%

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope:

 

Poreska obaveza 15%                                                                0,15 USD/CHF/GBP

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj filijali banke.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita ustanovljenog u Republici Srbiji

 

 

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.
Agencija za osiguranje depozita

piraeus-banner

REPREZENTATIVNI PRIMER ZA STANDARDNU ŠTEDNJU U AMERIČKIM DOLARIMA

Vrsta depozita:

standarno oročenje, pripis kamate po dospeću

 

Valuta u kojoj se polaže depozit:

USD

 

Kriterijumi za indeksiranje:

Nema kriterijuma za indeksiranje

 

Iznos sredstava koje Banka prima u depozit:

10.000 USD

 

Period na koji Banka prima depozit:

3 meseca

6 meseci

12 meseci

Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu (bruto)

10.005,04  USD

10.019,94  USD

10.080,00 USD

Kamatna stopa
(na godišnjem nivou, fiksna, proporcionalni metod)

0,20%

0,40%

0,80%

EKS
(na godišnjem nivou, računat na dan 26.10.2017)​

0,17%​​

0,34%​​

0,68%​​

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope:

 

Poreska obaveza 15%

0,76 USD

2,99 USD

12,00 USD

           

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj filijali banke.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita ustanovljenog u Republici Srbiji

 

 

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.
Agencija za osiguranje depozita

piraeus-banner

REPREZENTATIVNI PRIMER ZA STANDARDNU ŠTEDNJU U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA

Vrsta depozita:

standarno oročenje, pripis kamate po dospeću

Valuta u kojoj se polaže depozit:

CHF

Kriterijumi za indeksiranje:

nema kriterijuma za indeksiranje

Iznos sredstava koje Banka prima u depozit:

10.000 CHF

Period na koji Banka prima depozit:

3 meseca

6 meseci

12 meseci

Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu (bruto)

10.000,25 CHF

10.000,50 CHF

10.001,00 CHF

Kamatna stopa
(na godišnjem nivou, fiksna)

0,01%

0,01%

0,01%

EKS
(na godišnjem nivou,računat na dan 06.07.2017.)

0,01%

0,01%

0,01%

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope:

Poreska obaveza 15%

0,04 CHF

0,08 CHF

0,15 CHF

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj filijali banke.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita ustanovljenog u Republici Srbiji

 

 

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.
Agencija za osiguranje depozita

piraeus-banner

REPREZENTATIVNI PRIMER ZA STANDARDNU ŠTEDNJU U BRITANSKIM FUNTAMA

Vrsta depozita:

standarno oročenje, pripis kamate po dospeću

 

Valuta u kojoj se polaže depozit:

GBP

 

Kriterijumi za indeksiranje:

nema kriterijuma za indeksiranje

 

Iznos sredstava koje Banka prima u depozit:

10.000 GBP

 

Period na koji Banka prima depozit:

3 meseca

6 meseci

12 meseci

Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu (bruto)

10.000,25 GBP

10.000,50 GBP

10.001,00 GBP

Kamatna stopa
(na godišnjem nivou, fiksna)

0,01%

0,01%

0,01%

EKS
(na godišnjem nivou, računat na dan 06.07.2017.)

0,01%

0,01%

0,01%

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope:

 

Poreska obaveza 15%

0,04 GBP

0,08 GBP​

0,15 GBP

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj filijali banke.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita ustanovljenog u Republici Srbiji

 

 

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.
Agencija za osiguranje depozita

piraeus-banner