Kontakt centar
Call centar Piraeus Banke 0800 000 800 (besplatan poziv za korisnike fiksne telefonije u nacionalnoj mreži) Tel. (+381 11) 3024 077 Tel. (+381 11) 3024 078 Fax. (+381 11) 3217 704 E-mail: contact@piraeusbank.rs Blokada kartica 24/7 Informacije i podrška Ponedeljak - petak 07-21h Subota 07-18h Prigovori klijenata Ukoliko imate prigovor, možete nas kontaktirati putem e-mail adrese prigovori@piraeusbank.rs, kao i putem kontakt forme.
E-mail podrška i prigovori klijenata
Skype podrška Skype podrška Skype podrška
24h/7

Piraeus unapred oročena štednja u evrima

Piraeus Unapred oročena štednja u evrima uz izuzetno povoljne kamatne stope klijentima omogućava i posebnu pogodnost isplate kamate unapred, odnosno u trenutku polaganja štednog uloga.

 

PIRAEUS UNAPRED EUR

Vrsta depozita:

Oročena štednja sa isplatom kamate u trenutku uplate štednog uloga.

Valuta u kojoj se polaže depozit:

EUR

Kriterijumi za indeksiranje:

Nema kriterijuma za indeksiranje

Iznos sredstava koje Banka prima u depozit:

10.000 EUR

Period na koji Banka prima depozit:

 

3 meseca

6 meseci

12 meseci

Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu (bruto)

 

10.002,52 EUR

10.015,12 EUR

10.050,00 EUR

Kamatna stopa
(na godišnjem nivou, fiksna proporcionalni metod)

 

0,10%

0,30%

0,50%

EKS
(na godišnjem nivou,računata na dan 30.05.2018.)

 

0,08%

0,26%

0,43%

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope:

Poreska obaveza 15%

 

0,38 EUR

2,27 EUR

7,50 EUR

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u svakoj filijali banke.
Minimalan iznos oročenja 1.000 EUR

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita ustanovljenog u Republici Srbiji

           

 

 

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.
Agencija za osiguranje depozita