Kontakt centar
Call centar Piraeus Banke 0800 000 800 (besplatan poziv za korisnike fiksne telefonije u nacionalnoj mreži) Tel. (+381 11) 3024 077 Tel. (+381 11) 3024 078 Fax. (+381 11) 3217 704 Blokada kartica 24/7 Informacije i podrška Ponedeljak - petak 07-21h Subota 07-18h Prigovori klijenata Ukoliko imate prigovor, možete nas kontaktirati putem e-mail adrese prigovori@piraeusbank.rs, kao i putem kontakt forme. Unapred hvala
E-mail podrška i prigovori klijenata
Skype podrška Skype podrška Skype podrška
24h/7

Namenski depozit za Travel&Smile kreditnu karticu u EUR

Travel&Smile kartica se odobrava rezidentima na bazi 110% depozita koji maksimalno može da iznosi 5500 evra (5000 evra limit po kartici)

  • Minimalni iznos za štednju iznosi 300 EUR a minimalni limit po kartici 26.000 RSD.

  • Bez troškova za kreditni biro

  • Obavezni period oročenja je na 13 meseci

 

Namenski depozit za Travel&Smile kreditnu karticu u EUR

Vrsta depozita :

Namenski depozit u EUR za Travel&Smile VISA karticu

Valuta u kojoj se polaže depozit:

EUR

Kriterijumi za indeksiranje:

nema kriterijuma za indeksiranje

Iznos sredstava koje Banka prima u depozit:

5.500 EUR

Period na koji Banka prima depozit:

13 meseci

Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu

5.529,81 EUR

Kamatna stopa
(na godišnjem nivou, fiksna)

0,50%

EKS (na godišnjem nivou)

0,42%

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope:

Poreska obaveza 15%

4,47 EUR

EKS (efektivna kamatna stopa) izračunata na dan 26.07.2016.

 

 

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.
Agencija za osiguranje depozita