Kontakt centar
Call centar Piraeus Banke 0800 000 800 (besplatan poziv za korisnike fiksne telefonije u nacionalnoj mreži) Tel. (+381 11) 3024 077 Tel. (+381 11) 3024 078 Fax. (+381 11) 3217 704 E-mail: contact@piraeusbank.rs Blokada kartica 24/7 Informacije i podrška Ponedeljak - petak 07-21h Subota 07-18h Prigovori klijenata Ukoliko imate prigovor, možete nas kontaktirati putem e-mail adrese prigovori@piraeusbank.rs, kao i putem kontakt forme.
E-mail podrška i prigovori klijenata
Skype podrška Skype podrška Skype podrška
24h/7

Najbolja petorka – rastuća štednja u pet koraka

Najbolja petorka – rastuća step štednja u pet koraka je fleksibilni štedni proizvod Piraeus banke, kod kojeg se kamatna stopa uvećava sa svakim novim definisanim periodom oročenja.

Kamata na stepenastu štednju raste svaka 3 meseca I tako 5 puta! I to nije sve

 

  • Kamata se posle kraja svakog pojedinačnog obračunskom perioda obračunava i prenosi na devizni račun, gde je u svakom trenutku dostupna
  • Sredstva su dostupna u svakom trenutku oročenja, bez gubitka kamate!
  • Klijent dobija kamatu iz najbliže završenog definisanog perioda oročenja.

*Kamatna stopa za podizanje u prvom obračunskom periodu je 0,01% na godišnjem nivou

NAJBOLJA PETORKA - RASTUĆA STEP ŠTEDNJA U PET KORAKA

Vrsta depozita:

pripis kamate i prenos na devizni tekući račun na kraju svakog obračunskog perioda

Valuta u kojoj se polaže depozit:

EUR

Kriterijumi za indeksiranje:

nema kriterijuma za indeksiranje

Iznos sredstava koje Banka prima u depozit:

10.000 EUR

Period na koji Banka prima depozit:

3 meseci

3 meseci

3 meseci

3 meseci 3 meseci

Kamatna stopa
(na godišnjem nivou, fiksna proporcionalni metod)

0,50%

0,70%

1,00%

1,30%   1,60%

EKS
(na godišnjem nivou,računat na dan 30.05.2018.

0,87%

Iznos bruto kamate         12,60EUR      17,64EUR      24,66EUR      32,41EUR      40,33EUR

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope:

 

Poreska obaveza 15%         1,89EUR        2,65EUR        3,70EUR        4,86EUR      6,05EUR
Ukupan iznos bruto kamate 127,64  EUR
Ukupan porez na kamatni prihod 15% 19,15 EUR
Ukupan iznos depozita sa neto kamatom 10.108,49 EUR

Minimalni iznos oročenja 1.000 EUR.

Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj filijali banke.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita ustanovljenog u Republici Srbiji

*Kamatna stopa za podizanje u prvom obračunskom periodu je 0,01% na godišnjem nivou

 

 

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.
Agencija za osiguranje depozita

piraeus-banner