Kontakt centar
Call centar Piraeus Banke 0800 000 800 (besplatan poziv za korisnike fiksne telefonije u nacionalnoj mreži) Tel. (+381 11) 3024 077 Tel. (+381 11) 3024 078 Fax. (+381 11) 3217 704 E-mail: contact@piraeusbank.rs Blokada kartica 24/7 Informacije i podrška Ponedeljak - petak 07-21h Subota 07-18h Prigovori klijenata Ukoliko imate prigovor, možete nas kontaktirati putem e-mail adrese prigovori@piraeusbank.rs, kao i putem kontakt forme.
E-mail podrška i prigovori klijenata
Skype podrška Skype podrška Skype podrška
24h/7

Visa Gold platna kartica

Visa Gold platna kartica

Prestižna platna kartica koja korisniku omogućava:

Karakteristike

Specijalne ponude VISA Premium partnera

Plaćanje na rate bez kamate (do 12 rata)

Rok za prijavu podele transakcije na rate je do 5. u mesecu.​ Podela na rate  se aktivira jednostavnim pozivom Call centra Piraeus banke, uz identifikaciju klijenta i transakcije. Potrebno je imati kod sebe slip pomenute transakcije.

Mogućnost korišćenja beskamatnog perioda do 45 dana

Bez provizije za podizanje gotovine na bankomatima Piraeus banke Beograd

Besplatna SMS obaveštenja o transakcijama i stanju na kartici po formiranju izvoda

Usluga SMS dopune kredita za prepaid korisnike MTS, Telenor, VIP mreže i plaćanje postpaid računa za korisnike MTS i VIP mreže

piraeus-banner

PODELA NA RATE/DEO PO DEO – kupovina na jednake mesečne rate

Šta je usluga deo po deo?

usluga deo po deo je usluga Piraeus Banke koja omogućava korisnicima revolving kartica da izvršenu transakciju u zemlji ili inostranstvu (transakciju kupovine, internet transakciju, transakciju podizanja gotovine na bankomatu ili POS terminalu) podele na jednake mesečne rate.

 

Ko može da koristi ovu uslugu?

Installment mogu da koriste svi korisnici kreditnih kartica Piraeus banke.

 

Koji iznos transakcije se može podeliti na rate?

Minimalni iznos transakcije koji se može podeliti na rate : 6.000 rsd.

Maksimalni iznos transakcije koji se može podeliti na rate: 500.000 rsd.

 

Na koliko se rata može podeliti transakcija?

Transakcija kupovine se može podeliti na minimum 2, a maksimalno 12 rata.

Transakcija podizanja gotovine se može podeliti na minimum 2, a maksimalno 6 rata.

 

Kako se aktivira ova usluga?

Installment se aktivira jednostavnim pozivom Call centra Piraeus banke ( 0800 000 800 sa fisknih i +381 11 3027 077 sa svih telefona), uz identifikaciju klijenta i transakcije. Potrebno je imati kod sebe slip pomenute transakcije.

 

Kako funkcioniše ova usluga?

Pošto se prijavi usluga pozivom Call centra, transakcija se deli na zahtevani broj jednakih rata. Prilikom prvog preseka, prva rata se prikazuje na izvodu. Ostatak duga je na ʹʼrezervacijiʹʼ i dalje rate se pojavljuju na mesečnim izvodima sve do konačne otplate podeljene transakcije.

 

Da li postoji rok za podelu transakcije na rate?

Da. Klijent ukoliko želi da aktivira ovu uslugu mora izvršiti transakciju i prijaviti Call Centru najkasnije pet dana pre preseka (najkasnije do 1. u mesecu/5. u mesecu/15. u mesecu, u zavisnosti od tipa kartice i preseka za istu).

 

Da li je ostatak iznosa neotplaćenih rata raspoloživ za dalju potrošnju?

Ne. Raspoloživ limit na kartici je umanjen za ceo iznos transakcije. Kako se rate otplaćuju, raspoloživ iznos se povećava.

 

Da li je neophodno da se svakog meseca izmiri ceo iznos rate?

Da. Iznos rate ulazi u mesečni minimum za plaćanje.

 

Obavezni minimum za plaćanje?

Klijent je u obavezi da izmiri minimum za plaćanje tj. 3% od ukupnog mesečnog duga plus rata/rate, proviziju na ratu/rate, troškove izvoda, troškove kupovine, naknade, kamate, provizije itd.

 

Da li se plaća kamata na ceo iznos duga?

Postoji provizija od 5%, obračunava se na ceo iznos transakcije, koja je dodata svakom iznosu rate. Kamata se se ne obračunava na iznos rate jer ulazi u obavezan minimum za plaćanje.

 

Ukoliko klijent nema prethodni dug, već samo ratu podeljene transakcije na izvodu, i uplati ceo iznos rate zajedno sa provizijom od 5%, neće imati kamatu.

 

Prevremena otplata Deo po deo usluge?

Ukoliko klijent u nekom trenutku otplate želi da otkaže podelu na rate (prevremeno isplati rate), potrebno je da u najbližoj filijali Piraeus banke potpiše obrazac ʹʼPrijava korisnikaʹʼ, za ukidanje usluge podele na rate.

Po dobijanju sledećeg izvoda preostali deo rezervisanog iznosa, odnosno preostale rate u celosti zadužuju račun sa ostatkom provizije.

 

Primer I   Kompletna otplata duga na rate:
dug po racunu 0,00
kupovina: 20.000
podela na 5 rata
 
I izvod
kreditni limit 100.000,00
Ukupan dug 4.250,00 (I rata 4.000,00 + provizija 200,00 + Trosak izvoda 50,00)
Raspolozivo 79.750,00
Rezervisano 16.000,00
II izvod
kreditni limit 100.000,00
Ukupan dug 4.250,00 (I rata 4.000,00 + provizija 200,00 + Trosak izvoda 50,00)
Raspolozivo 83.750,00
Rezervisano 12.000,00
III izvod
kreditni limit 100.000,00
Ukupan dug 4.250,00 (I rata 4.000,00 + provizija 200,00 + Trosak izvoda 50,00)
Raspolozivo 87.750,00
Rezervisano 8.000,00
IV izvod
kreditni limit 100.000,00
Ukupan dug 4.250,00 (I rata 4.000,00 + provizija 200,00 + Trosak izvoda 50,00)
Raspolozivo 91.750,00
Rezervisano 4.000,00
V izvod
kreditni limit 100.000,00
Ukupan dug 4.250,00 (I rata 4.000,00 + provizija 200,00 + Trosak izvoda 50,00)
Raspolozivo 95.750,00
Rezervisano 0,00
VI izvod
kreditni limit 100.000,00
Ukupan dug 0,00
Raspolozivo 100.000,00
Rezervisano 0,00

Ukupna obračunata kamata: 0,00 rsd
Ukupni plaćeni troškovi: 1.000,00 rsd

Primer II  Prevremena otplata:
dug po racunu 0,00
kupovina: 30.000
podela na 5 rata
 
I izvod
kreditni limit 100.000,00
Ukupan dug 6.350,00 (I rata 6.000,00 + provizija 300,00 + Trosak izvoda 50,00)
Raspolozivo 69.650,00
Rezervisano 24.000,00
 
KLIJENT PRIJAVLJUJE PREVREMENU OTPLATU
 
II izvod
kreditni limit 100.000,00
Ukupan dug 25.200,00
Raspolozivo 74.800,00
Rezervisano 0,00

dug po racunu 0,00
kupovina: 30.000
podela na 5 rata
 
I izvod
kreditni limit 100.000,00
Ukupan dug 6.350,00 (I rata 6.000,00 + provizija 300,00 + Trosak izvoda 50,00)
Raspolozivo 69.650,00
Rezervisano 24.000,00
 
KLIJENT PRIJAVLJUJE PREVREMENU OTPLATU
 
II izvod
kreditni limit 100.000,00
Ukupan dug 25.200,00
Raspolozivo 74.800,00
Rezervisano 0,00

 

piraeus-banner

Keš na rate kreditnom karticom

Usluga podrazumeva podelu na rate podizanja gotovine na bankomatima i POS terminalima bilo koje banke u zemlji i inostranstvu.

 

  • Minimalni iznos koji se može podeliti na rate je 6.000 rsd
  • Maksimalni iznos koji se može podeliti na rate je 500.000 rsd
  • Bez kamate
  • Maksimalni broj rata na koji se transakcija može podeliti je – 12 mesečnih rata
  • VAŽNO: Na bankomatima Piraeus banke i MultiCard bankomatima u zemlji, nema troškova podizanja gotovine

 

Opis usluge

 

Šta je installment/ usluga deo po deo?

Installment/usluga deo po deo je usluga Piraeus Banke koja omogućava korisnicima revolving kartica da izvršenu transakciju u zemlji ili inostranstvu (transakciju kupovine, internet transakciju, transakciju podizanja gotovine na bankomatu ili POS terminalu) podele na jednake mesečne rate.

 

Ko može da koristi ovu uslugu?

Installment mogu da koriste svi korisnici kreditnih kartica Piraeus banke.

 

Koji iznos transakcije se može podeliti na rate?

Minimalni iznos transakcije koji se može podeliti na rate : 6.000 rsd.

Maksimalni iznos transakcije koji se može podeliti na rate: 500.000 rsd.

 

Na koliko se rata može podeliti transakcija?

Transakcija kupovine se može podeliti na minimum 2, a maksimalno 12 rata.

Transakcija podizanja gotovine se može podeliti na minimum 2, a maksimalno 12 rata.

 

Kako se aktivira ova usluga?

Installment se aktivira jednostavnim pozivom Call centra Piraeus banke, uz identifikaciju klijenta i transakcije. Potrebno je imati kod sebe slip pomenute transakcije.

 

Kako funkcioniše ova usluga?

Pošto se prijavi usluga pozivom Call centra, transakcija se deli na zahtevani broj jednakih rata. Prilikom prvog preseka, prva rata se prikazuje na izvodu. Ostatak duga je na ʹʼrezervacijiʹʼ i dalje rate se pojavljuju na mesečnim izvodima sve do konačne otplate podeljene transakcije.

 

Da li postoji rok za podelu transakcije na rate?

Da. Klijent ukoliko želi da aktivira ovu uslugu mora izvršiti transakciju i prijaviti Call Centru najkasnije pet dana pre preseka (najkasnije do 1. u mesecu/5. u mesecu/15. u mesecu, u zavisnosti od tipa kartice i preseka za istu).

 

Da li je ostatak iznosa neotplaćenih rata raspoloživ za dalju potrošnju?

Ne. Raspoloživ limit na kartici je umanjen za ceo iznos transakcije. Kako se rate otplaćuju, raspoloživ iznos se povećava.

 

Da li je neophodno da se svakog meseca izmiri ceo iznos rate?

Da. Iznos rate ulazi u mesečni minimum za plaćanje.

 

Obavezni minimum za plaćanje?

Klijent je u obavezi da izmiri minimum za plaćanje tj. 3% od ukupnog mesečnog duga plus rata/rate, proviziju na ratu/rate, troškove izvoda, troškove kupovine, naknade, kamate, provizije itd.

 

Da li se plaća kamata na ceo iznos duga?

Postoji provizija od 5%, obračunava se na ceo iznos transakcije podizanja gotovine, 5% se obračunava na ceo iznos transakcije podizanja gotovine od 2 do 6 rata , odnosno  9% ukoliko se gotovina podignuta na bankomatu isplaćuje od 7 do 12 rata.  Kamata se ne obračunava na iznos rate jer ulazi u obavezan minimum za plaćanje.

Ukoliko klijent nema prethodni dug, već samo ratu podeljene transakcije na izvodu, i uplati ceo iznos rate zajedno sa provizijom od 5%, odnosno 9% za poditanje gotovine sa bakomata od 7 do 12 rata, neće imati kamatu.

 

Prevremena otplata Installment usluge?

Ukoliko klijent u nekom trenutku otplate želi da otkaže podelu na rate (prevremeno isplati rate), potrebno je da u najbližoj filijali Piraeus banke potpiše obrazac ʹʼPrijava korisnikaʹʼ, za ukidanje usluge podele na rate.

Po dobijanju sledećeg izvoda preostali deo rezervisanog iznosa, odnosno preostale rate u celosti zadužuju račun sa ostatkom provizije.

piraeus-banner

Reprezentativni primer za Visa Gold kreditnu karticu sa 3 na 3 paket računom

Reprezentativni primer za Visa Gold kreditnu karticu sa 3 na 3 paket računom
Iznos kreditnog limita: 200.000,00
Valuta: RSD
Depozit: /
Rok otplate kartice: 12 meseci
Metod obračuna kamate: Proporcionalni metod
Fiksna nominalna kamatna stopa: 25,50% na godišnjem nivou
Efektivna kamatna stopa
(obračun izvršen na 10.03.2016.):
26,73%
Vrste i visine svih naknada
Trošak uvida u kreditni biro: Za korisnika 246 RSD ukupno, 
sa obračunatim pripadajućim porezom na dodatu vrednost
Trošak menica: 50 RSD
Naknada za vođenje tekućeg računa/paketa: 280 RSD
Mesečni izvod
(ukoliko se dostavlja poštom):
50 RSD
Ukupan iznos koji će korisnik kartice platiti: 243.339,83 RSD

Ostali troškovi se naplaćuju u skladu sa Tarifom naknada za fizička lica i u skladu sa potpisanim Ugovorom o izdavanju kreditne kartice.

piraeus-banner

Reprezentativni primer za Visa Gold kreditnu karticu na bazi položenog depozita

Reprezentativni primer za Visa Gold kreditnu karticu na bazi položenog depozita
Iznos kreditnog limita: 200.000,00
Valuta: RSD
Depozit: 110%, na koji se obračunava fiksna nominalna kamata 0,50% na godišnjem nivou
Rok otplate kartice: 12 meseci
Fiksna nominalna kamatna stopa: 19,00% na godišnjem nivou
Efektivna kamatna stopa
(obračun izvršen na 10.03.2016.):
21,76%
Vrste i visine svih naknada
Trošak uvida u kreditni biro: Za korisnika 246 RSD ukupno, 
sa obračunatim pripadajućim porezom na dodatu vrednost
Trošak menica:

50 RSD

Naknada za vođenje tekućeg računa/paketa: /
Mesečni izvod
(ukoliko se dostavlja poštom):
50 RSD
Ukupan iznos koji će korisnik kartice platiti: 230.017,29 RSD

Ostali troškovi se naplaćuju u skladu sa Tarifom naknada za fizička lica i u skladu sa potpisanim Ugovorom o izdavanju kreditne kartice.

piraeus-banner

Reprezentativni primer za Visa Gold kreditnu karticu bez tekućeg računa

Reprezentativni primer za Visa Gold kreditnu karticu bez tekućeg računa
Iznos kreditnog limita: 200.000,00
Valuta: RSD
Depozit: /
Rok otplate kartice: 12 meseci
Metod obračuna kamate: Proporcionalni metod
Fiksna nominalna kamatna stopa: 25,50% na godišnjem nivou
Efektivna kamatna stopa (obračun izvršen na 10.03.2016.): 24,45%
Vrste i visine svih naknada
Trošak uvida u kreditni biro: Za korisnika 246 RSD ukupno, 
sa obračunatim pripadajućim porezom na dodatu vrednost
Trošak menica: 50 RSD
Naknada za vođenje tekućeg računa/paketa /
Mesečni izvod
(ukoliko se dostavlja poštom):
50 RSD
Ukupan iznos koji će korisnik kartice platiti: 239.979,83 RSD

Ostali troškovi se naplaćuju u skladu sa Tarifom naknada za fizička lica i u skladu sa potpisanim Ugovorom o izdavanju kreditne kartice.

piraeus-banner

Reprezentativni primer za Visa Gold karticu sa tekućim računom

Reprezentativni primer za Visa Gold kreditnu karticu sa tekućim računom
Iznos kreditnog limita: 200.000,00
Valuta: RSD
Depozit: /
Rok otplate kartice: 12 meseci
Metod obračuna kamate: Proporcionalni metod
Fiksna nominalna kamatna stopa: 25,50% na godišnjem nivou
Efektivna kamatna stopa
(obračun izvršen na 10.03.2016.):
25,67%
Vrste i visine svih naknada
Trošak uvida u kreditni biro:

Za korisnika 246 RSD ukupno, sa obračunatim pripadajućim porezom na dodatu vrednost

Trošak menica: 50 RSD
Naknada za vođenje tekućeg računa/paketa 150 RSD
Mesečni izvod
(ukoliko se dostavlja poštom):
50 RSD
Ukupan iznos koji će korisnik kartice platiti: 241.779,83 RSD

Ostali troškovi se naplaćuju u skladu sa Tarifom naknada za fizička lica i u skladu sa potpisanim Ugovorom o izdavanju kreditne kartice.

piraeus-banner