Kontakt centar
Call centar Piraeus Banke 0800 000 800 (besplatan poziv za korisnike fiksne telefonije u nacionalnoj mreži) Tel. (+381 11) 3024 077 Tel. (+381 11) 3024 078 Fax. (+381 11) 3217 704 Blokada kartica 24/7 Informacije i podrška Ponedeljak - petak 07-21h Subota 07-18h Prigovori klijenata Ukoliko imate prigovor, možete nas kontaktirati putem e-mail adrese prigovori@piraeusbank.rs, kao i putem kontakt forme. Unapred hvala
E-mail podrška i prigovori klijenata
Skype podrška Skype podrška Skype podrška
24h/7

Kada ti film da više od priče. Neprocenjivo.

Piraeus Debit Mastercard karticom SVAKE SREDE U MARTU I APRILU 2018. godine, obezbedite uz kupljenu kartu, na poklon još jednu  u Cineplexx bioskopima

 

Plaćajte BESKONTAKTNO i obradujte sebe i Vama drage osobe.

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAVILA I USLOVI KORIŠĆENJA

Naziv kampanje: “KADA TI FILM DA VIŠE OD PRIČE. NEPROCENJIVO™”

Promotivna kampanja pod nazivom “KADA TI FILM DA VIŠE OD PRIČE. NEPROCENJIVO” (u daljem tekstu: Kampanja) organizuje se u saradnji privrednog društva Mastercard Europe SA, Predstavništvo Mastercard Europe SA Beograd (u daljem tekstu: Mastercard) i lanca bioskopa CINEPLEXX SRB DOO BEOGRAD (u daljem tekstu Cineplexx).

 

ORGANIZATOR KAMPANJE

 

Kreativa Unlimited d.o.o. Beograd, u ime i za račun kompanije Mastercard, u saradnji Cineplexx lancem bioskopa organizuje Kampanju pod nazivom: “Kada ti film da više od priče. Neprocenjivo™“.

Kampanja se održava po pravilima sadržanim u Opštim uslovima kampanje.

Učesnici u Kampanji dužni su da se pridržavaju uslova i odredbi propisanih ovim pravilnikom pod nazivom Opšti uslovi kampanje.

 

OPŠTI USLOVI KAMPANJE

 

Opšti uslovi Kampanje su definisani teritorijom i periodom trajanja Kampanje, pravom na učešće, mehanizmom Kampanje i njenim prestankom, kao i odgovornostima Organizatora.

Opšti uslovi Kampanje u skladu su sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

Opšti uslovi kampanje objavljeni su na sajtu www.mastercard.com/rs i dostupni su svim zainteresovanim licima tokom trajanja Kampanje.

Organizator Kampanje zadržava pravo da izmeni i/ili dopuni Opšte uslove kampanje i dužan je da učinjene izmene i/ili dopune bez odlaganja objavi na sajtu www.mastercard.com/rs.

Učesnik u Kampanji koji ne prihvati izmene i/ili dopune Opštih uslova kampanje može okončati svoje učešće u Kampanji.

 

VREMENSKO-PROSTORNI OKVIR KAMPANJE

 

Kampanja “KADA TI FILM DA VIŠE OD PRIČE. NEPROCENJIVO™” sprovodi se na teritoriji Republike Srbije, i to u bioskopima Cineplexx u tržnom centru “Delta City”, “Ušće” i “BIG” u Beogradu, tržnom centru “Plaza” u Kragujevcu i tržnom centru “Stop Shop” u Nišu u periodu od 07.03.2018. godine do 25.04.2018. godine, svake srede tokom marta i aprila 2018. godine.

Organizator zadržava pravo da produži Kampanju ili da opozove Kampanju ukoliko za to bude bilo potrebe iz razloga što je količina promotivnog materijala (nagrada) ograničena.

U slučaju produžetka Kampanje ili opoziva Kampanje pre isteka perioda trajanja Kampanje organizator će obaveštenje o produžetku, odnosno opozivu objaviti na sajtu www.mastercard.com/rs.

 

UČESNICI U KAMPANJI

 

Pravo da učestvuje u Kampanji ima svako fizičko lice koje ispunjava uslove utvrđene Opštim uslovima kampanje.

U Kampanji mogu da učestvuju samo lica starija od 18 godina.

Kartice koje učesnici mogu da koriste u promociji su beskontaktne Mastercard® i Maestro® kartice validne u Republici Srbiji u trenutku izvršenja transakcije i plaćanje navedenim karticama mora da bude izvršeno na beskontaktan način, i to prislanjanjem kartice na POS terminal.

Zaposleni u kompanijama Mastercard i Cineplexx, kao i lica koja su uključena u organizaciju i sprovođenje Kampanje, kao i članovi njihovih porodica (bračni drugovi i deca) ne mogu da učestvuju u ovoj Kampanji.

Organizator može, po sopstvenom nahođenju i bez prethodnog obaveštenja, isključiti učesnika iz Kampanje ukoliko ne ispunjava uslove ili krši odredbe Opštih uslova kampanje.

 

POSTUPAK KAMPANJE

 

Kampanja se održava u periodu od 07.03.2018. godine do 25.04.2018. godine svake srede u mesecu u Cineplexx bioskopima na teritoriji Republike Srbije ili dok ne isteknu zalihe. Broj ulaznica je ograničen.

Bioskopi Cineplexx

Svake srede tokom marta i aprila, za plaćanje bioskopske karte beskontaktnim Mastercard® ili Maestro® karticama, koje mora biti izvršeno prislanjanjem kartice na POS terminal na blagajnama Cineplexx bioskopa u Srbiji, učesnik u Kampanji kupovinom bioskopske karte u isto vreme dobija drugu kartu na poklon.

Kupljena bioskopska ulaznica beskontaktnim Mastercard® ili Maestro® karticama se odnosi isključivo za projekcije i transakcije izvršene svake srede u martu i aprilu 2018. godine ili dok traju zalihe. Broj ulaznica je ograničen.

 

OPOZIV KAMPANJE

 

Organizator ima pravo da opozove Kampanju u bilo koje vreme u slučaju više sile ili iz drugih objektivnih razloga, te u slučaju isteka broja karata koje se daju na poklon, a čiji je broj ograničen.

U slučajevima iz prethodnog stava učesnicima Kampanje se ne vrši novčana nadoknada.

 

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

 

Organizator nije odgovoran za nemogućnost povraćaja ili za uplatu sredstava koji su van njegove kontrole.

Organizator nije odgovoran za tehničke probleme koje nije skrivio, a koji nastanu u vezi sa učešćem u Kampanji.

Svi sporovi između organizatora i učesnika u ovoj Kampanji rešavaju se mirnim putem.

Ukoliko spor nije moguće rešiti mirnim putem, stranke se mogu obratiti nadležnom sudu Republike Srbije.

Opšti uslovi kampanje obavezujući su za sve učesnike u Kampanji.

Sve primedbe učesnika u Kampanji, a koje se odnose na realizaciju Kampanje, učesnik u Kampanji može dostaviti organizatoru Kampanje, agenciji “Kreativa Unlimited”, na e-mail: office@kreativaunlimited.com ili se može obratiti organizatoru pozivom na broj telefona: + 381 11 711 55 117.