Kontakt centar
Call centar Piraeus Banke 0800 000 800 (besplatan poziv za korisnike fiksne telefonije u nacionalnoj mreži) Tel. (+381 11) 3024 077 Tel. (+381 11) 3024 078 Fax. (+381 11) 3217 704 E-mail: contact@piraeusbank.rs Blokada kartica 24/7 Informacije i podrška Ponedeljak - petak 07-21h Subota 07-18h Prigovori klijenata Ukoliko imate prigovor, možete nas kontaktirati putem e-mail adrese prigovori@piraeusbank.rs, kao i putem kontakt forme.
E-mail podrška i prigovori klijenata
Skype podrška Skype podrška Skype podrška
24h/7

ZICER RSD KEŠ KREDIT SA FIKSNOM KAMATNOM STOPOM i rokom otplate od 6 do 12 meseci

Jednostavno odličan kredit sa uvek istom mesečnom ratom!

 • Nepristojno niska kamatna stopa!
 • Fiksna rata tokom celog perioda otplate
 • Sada i BEZ PRENOSA ZARADE
 • Odobravanje kredita i pre uplate prve zarade ili penzije (kod kredita sa prenosom zarade)
 • Brza i jednostavna procedura odobrenja zahteva
 • Odlični uslovi kredita

Uz 3 na 3 paket

ZICER RSD KEŠ KREDIT SA FIKSNOM KAMATNOM STOPOM 
Rok otplate:
 • Minimalno 6 meseci,
 • Maksimalno 12 meseci
Iznos kredita:
 • 50.000 RSD - 800.000 RSD
Nominalna kamatna stopa, fiksna

*metod obračuna kamate je proporcionalni
 • 4,90% fiksna, na godišnjem nivou

  Nominalna kamatna stopa je fiksna
Efektivna kamatna stopa (računata na dan 30.08.2017.):
 • od 11,06% na godišnjem nivou
Zatezna kamatna stopa
 • U slučaju docnje, odnosno neizmirenja bilo koje novčane obaveze Korisnika kredita prema Banci o roku, Banka će obračunavati zateznu kamatu po stopi koja je utvrđena Zakonom o zateznoj kamati ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012) (zakonska zatezna kamata) i to počev od datuma dospeća, pa do datuma potpunog izmirenja dospelih, a neizmirenih obaveza. Stopa zakonske zatezne kamate utvrđuje se na godišnjem nivou u visini referentne kamatne stope Narodne banke Srbije uvećane za 8 (osam) procentnih poena i ista je objavljena na internet prezentaciji Narodne banke Srbije na adresi www.nbs.rs .
  Ukoliko je ugovorena nominalna kamatna veća od zatezne kamatne stope ona teče i posle padanja u docnju Korisnika kredita na sve dospele obaveze i to počev od datuma dospeća, pa do datuma potpunog izmirenja dospelih, a neizmirenih obaveza.
Fiksni troškovi:
 • Izveštaj Kreditnog biroa - 205 RSD + PDV (246 RSD)
 • Provizija za puštanje kredita - 2,50% (jednokratno)
 • Trošak za 2 menice - 100 RSD
 • Mesečno održavanje 3 na 3 paket računa 280,00 RSD
Prevremena otplata
(delimična ili potpuna):
 • 0%

 

Bez prenosa zarade na račun u Piraeus banci

ZICER RSD KEŠ KREDIT SA FIKSNOM KAMATNOM STOPOM 
Rok otplate:
 • Minimalno 6 meseci,
 • Maksimalno 12 meseci
Iznos kredita:
 • 50.000 RSD - 800.000 RSD
Nominalna kamatna stopa, fiksna

*metod obračuna kamate je proporcionalni
 • 5,90% fiksna, na godišnjem nivou

  Nominalna kamatna stopa je fiksna
Efektivna kamatna stopa (računata na dan 30.08.2017.):
 • od 11,33% na godišnjem nivou
Zatezna kamatna stopa
 • U slučaju docnje, odnosno neizmirenja bilo koje novčane obaveze Korisnika kredita prema Banci o roku, Banka će obračunavati zateznu kamatu po stopi koja je utvrđena Zakonom o zateznoj kamati ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012) (zakonska zatezna kamata) i to počev od datuma dospeća, pa do datuma potpunog izmirenja dospelih, a neizmirenih obaveza. Stopa zakonske zatezne kamate utvrđuje se na godišnjem nivou u visini referentne kamatne stope Narodne banke Srbije uvećane za 8 (osam) procentnih poena i ista je objavljena na internet prezentaciji Narodne banke Srbije na adresi www.nbs.rs .
  Ukoliko je ugovorena nominalna kamatna veća od zatezne kamatne stope ona teče i posle padanja u docnju Korisnika kredita na sve dospele obaveze i to počev od datuma dospeća, pa do datuma potpunog izmirenja dospelih, a neizmirenih obaveza.
Fiksni troškovi:
 • Izveštaj Kreditnog biroa - 205 RSD + PDV (246 RSD)
 • Provizija za puštanje kredita - 2,50% (jednokratno)
 • Trošak za 2 menice - 100 RSD
Prevremena otplata
(delimična ili potpuna):
 • 0%

piraeus-banner

Reprezentativni primer Zicer RSD keš kredita sa fiksnom kamatnom stopom 

 

Reprezentativni primer Zicer RSD keš kredita sa fiksnom kamatnom stopom 
Iznos kredita: 800.000,00
Valuta kredita: RSD
Rok otplate kredita: 12 meseci
Metod obračuna kamate: Proporcionalna metoda
Nominalna kamatna stopa: 4,90% fiksna, na godišnjem nivou
Efektivna kamatna stopa (računata na dan 30.08.2017.): 11,06% na godišnjem nivou
Vrste i visine svih naknada
Trošak uvida u kreditni biro: za korisnika 246 RSD ukupno,
sa obračunatim pripadajućim porezom na dodatu vrednost
Trošak menica: 100 RSD
Naknada za vođenje 3 na 3 paket računa: 280 RSD mesečno
Naknada za puštanje kredita u tečaj: jednokratno 2,50%
Trošak održavanja kredita: 0

 

Reprezentativni primer Zicer RSD keš kredita sa fiksnom kamatnom stopom, bez prenosa zarade na račun u Piraeus banci

Reprezentativni primer Zicer RSD keš kredita sa fiksnom kamatnom stopom, bez prenosa zarade na račun u Piraeus banci 
Iznos kredita: 800.000,00
Valuta kredita: RSD
Rok otplate kredita: 12 meseci
Metod obračuna kamate: Proporcionalna metoda
Nominalna kamatna stopa: 5,90% fiksna, na godišnjem nivou
Efektivna kamatna stopa (računata na dan 30.08.2017.): 11,33% na godišnjem nivou
Vrste i visine svih naknada
Trošak uvida u kreditni biro: za korisnika 246 RSD ukupno,
sa obračunatim pripadajućim porezom na dodatu vrednost
Trošak menica: 100 RSD
Naknada za puštanje kredita u tečaj: jednokratno 2,50%
Trošak održavanja kredita: 0

piraeus-banner

Kalkulator

Iznos kredita (RSD)
50.000,00
800.000,00
Broj rata
6
12
Unesite kamatnu stopu
%
Iznos rate (RSD)
0

Kalkulator je informativnog karaktera