Kontakt centar
Call centar Piraeus Banke 0800 000 800 (besplatan poziv za korisnike fiksne telefonije u nacionalnoj mreži) Tel. (+381 11) 3024 077 Tel. (+381 11) 3024 078 Fax. (+381 11) 3217 704 E-mail: contact@piraeusbank.rs Blokada kartica 24/7 Informacije i podrška Ponedeljak - petak 07-21h Subota 07-18h Prigovori klijenata Ukoliko imate prigovor, možete nas kontaktirati putem e-mail adrese prigovori@piraeusbank.rs, kao i putem kontakt forme.
E-mail podrška i prigovori klijenata
Skype podrška Skype podrška Skype podrška
24h/7

ZICER RSD KEŠ KREDIT SA FIKSNOM KAMATNOM STOPOM sa rokom otplate od 12 do 36 meseci

Dinarski keš krediti sa fiksnom stopom tokom celog perioda otplate. Maksimalan iznos kredita je 800.000 dinara, a rok otplate čak do 36 meseci.

 • Uvek ista, fiksna rata
 • Sredstva se mogu koristiti u bilo koju svrhu
 •  Bez troška prevremene otplate!
 • Sada i BEZ PRENOSA ZARADE
 • Iznosi kredita već od 50.000 RSD!
 • Odobravanje kredita i pre uplate prve zarade ili penzije

 

Uz 3 na 3 paket:

ZICER RSD KEŠ KREDIT SA FIKSNOM KAMATNOM STOPOM 
Rok otplate:
 • Minimalno 12 meseci,
 • Maksimalno 36 meseci
Iznos kredita:
 • 50.000 RSD - 800.000 RSD
Nominalna kamatna stopa, fiksna

*metod obračuna kamate je proporcionalni
 • 7,90% fiksna, na godišnjem nivou

  Nominalna kamatna stopa je fiksna
Efektivna kamatna stopa (računata na dan 30.08.2017.):
 • od 11,35% na godišnjem nivou
Zatezna kamatna stopa
 • U slučaju docnje, odnosno neizmirenja bilo koje novčane obaveze Korisnika kredita prema Banci o roku, Banka će obračunavati zateznu kamatu po stopi koja je utvrđena Zakonom o zateznoj kamati ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012) (zakonska zatezna kamata) i to počev od datuma dospeća, pa do datuma potpunog izmirenja dospelih, a neizmirenih obaveza. Stopa zakonske zatezne kamate utvrđuje se na godišnjem nivou u visini referentne kamatne stope Narodne banke Srbije uvećane za 8 (osam) procentnih poena i ista je objavljena na internet prezentaciji Narodne banke Srbije na adresi www.nbs.rs .
  Ukoliko je ugovorena nominalna kamatna veća od zatezne kamatne stope ona teče i posle padanja u docnju Korisnika kredita na sve dospele obaveze i to počev od datuma dospeća, pa do datuma potpunog izmirenja dospelih, a neizmirenih obaveza.
Fiksni troškovi:
 • Izveštaj Kreditnog biroa - 205 RSD + PDV (246 RSD)
 • Provizija za puštanje kredita - 2,50% (jednokratno)
 • Trošak održavanja kredita 0,50% godišnje, na stanje kredita u momentu naplate
 • Trošak za 2 menice - 100 RSD
 • Mesečno održavanje 3 na 3 paket računa 280,00 RSD
Prevremena otplata
(delimična ili potpuna):
 • 0%

 

 

 

Bez prenosa zarade na račun u Piraeus banci:

ZICER RSD KEŠ KREDIT SA FIKSNOM KAMATNOM STOPOM 
Rok otplate:
 • Minimalno 12 meseci,
 • Maksimalno 36 meseci
Iznos kredita:
 • 50.000 RSD - 800.000 RSD
Nominalna kamatna stopa, fiksna

*metod obračuna kamate je proporcionalni
 • 8,90% fiksna, na godišnjem nivou

  Nominalna kamatna stopa je fiksna
Efektivna kamatna stopa (računata na dan 29.06.2016.):
 • od 11,62% na godišnjem nivou
Zatezna kamatna stopa
 • U slučaju docnje, odnosno neizmirenja bilo koje novčane obaveze Korisnika kredita prema Banci o roku, Banka će obračunavati zateznu kamatu po stopi koja je utvrđena Zakonom o zateznoj kamati ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012) (zakonska zatezna kamata) i to počev od datuma dospeća, pa do datuma potpunog izmirenja dospelih, a neizmirenih obaveza. Stopa zakonske zatezne kamate utvrđuje se na godišnjem nivou u visini referentne kamatne stope Narodne banke Srbije uvećane za 8 (osam) procentnih poena i ista je objavljena na internet prezentaciji Narodne banke Srbije na adresi www.nbs.rs .
  Ukoliko je ugovorena nominalna kamatna veća od zatezne kamatne stope ona teče i posle padanja u docnju Korisnika kredita na sve dospele obaveze i to počev od datuma dospeća, pa do datuma potpunog izmirenja dospelih, a neizmirenih obaveza.
Fiksni troškovi:
 • Izveštaj Kreditnog biroa - 205 RSD + PDV (246 RSD)
 • Provizija za puštanje kredita - 2,50% (jednokratno)
 • Trošak održavanja kredita 0,50% godišnje, na stanje kredita u momentu naplate
 • Trošak za 2 menice - 100 RSD
Prevremena otplata
(delimična ili potpuna):
 • 0%

piraeus-banner

Reprezentativni primer Zicer RSD keš kredita sa fiksnom kamatnom stopom
Iznos kredita: 800.000,00
Valuta kredita: RSD
Rok otplate kredita: 36 meseci
Metod obračuna kamate: Proporcionalna metoda
Nominalna kamatna stopa: 7,90% fiksna, na godišnjem nivou
Efektivna kamatna stopa (računata na dan 30.08.2017.): 11,35% na godišnjem nivou
Vrste i visine svih naknada
Trošak uvida u kreditni biro: za korisnika 246 RSD ukupno,
sa obračunatim pripadajućim porezom na dodatu vrednost
Trošak menica: 100 RSD
Naknada za vođenje 3 na 3 paket računa: 280 RSD mesečno
Naknada za puštanje kredita u tečaj: jednokratno 2,50%
Trošak održavanja kredita: 0,50% godišnje, na stanje kredita u momentu naplate

 

 

Reprezentativni primer Zicer RSD keš kredita sa fiksnom kamatnom stopom, bez prenosa zarade na račun u Piraeus banci 
Iznos kredita: 800.000,00
Valuta kredita: RSD
Rok otplate kredita: 36 meseci
Metod obračuna kamate: Proporcionalna metoda
Nominalna kamatna stopa: 8,90% fiksna, na godišnjem nivou
Efektivna kamatna stopa (računata na dan 30.08.2017.): 11,62% na godišnjem nivou
Vrste i visine svih naknada
Trošak uvida u kreditni biro: za korisnika 246 RSD ukupno,
sa obračunatim pripadajućim porezom na dodatu vrednost
Trošak menica: 100 RSD
Naknada za puštanje kredita u tečaj: jednokratno 2,50%
Trošak održavanja kredita: 0,50% godišnje, na stanje kredita u momentu naplate

piraeus-banner

Kalkulator

Iznos kredita (RSD)
50.000,00
800.000,00
Broj rata
12
36
Unesite kamatnu stopu
%
Iznos rate (RSD)
0

Kalkulator je informativnog karaktera