Kontakt centar
Call centar Piraeus Banke 0800 000 800 (besplatan poziv za korisnike fiksne telefonije u nacionalnoj mreži) Tel. (+381 11) 3024 077 Tel. (+381 11) 3024 078 Fax. (+381 11) 3217 704 E-mail: contact@piraeusbank.rs Blokada kartica 24/7 Informacije i podrška Ponedeljak - petak 07-21h Subota 07-18h Prigovori klijenata Ukoliko imate prigovor, možete nas kontaktirati putem e-mail adrese prigovori@piraeusbank.rs, kao i putem kontakt forme.
E-mail podrška i prigovori klijenata
Skype podrška Skype podrška Skype podrška
24h/7

Tajmaut dinarski kredit za refinansiranje uz tekući račun

 • Povoljna kamata
 • Brza i jednostavna procedura za odobrenje zahteva
 • mogućnost ugovaranja individualnog osiguranja u slučaju nepredviđenih nezgoda

TAJMAUT DINARSKI KREDIT ZA REFINANSIRANJE

Rok otplate:

 • Minimalno 6 meseci,

 • Maksimalno 84 meseci

Iznos kredita:

50.000 RSD - 2.400.000 RSD

Nominalna kamatna stopa, promenljiva, na godišnjem nivou

*metod obračuna kamate je proporcionalni

 • 6 - 84 meseca: 9% fiksna marža + 3m Belibor* (12,08% izračunata na dan 15.12.2017.)


Kamata je promenjiva u delu referentne kamatne stope.
Promenljiva kamatna stopa će se usklađivati u skladu sa promenama 3m Belibor referentne kamatne stope za dinarska sredstva ponuđena od strane banaka Panela na srpskom međubankarskom tržištu.Vrednost 3M Belibora na dan 13.12.2017. je 3,08%.

Efektivna kamatna stopa
(računata na dan 15.12.2017.):

 • od 13,78%  na godišnjem nivou

Zatezna kamatna stopa

U slučaju docnje, odnosno neizmirenja bilo koje novčane obaveze Korisnika kredita prema Banci o roku, Banka će obračunavati zateznu kamatu po stopi koja je utvrđena Zakonom o zateznoj kamati ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012) (zakonska zatezna kamata) i to počev od datuma dospeća, pa do datuma potpunog izmirenja dospelih, a neizmirenih obaveza. Stopa zakonske zatezne kamate utvrđuje se na godišnjem nivou u visini referentne kamatne stope Narodne banke Srbije uvećane za 8 (osam) procentnih poena i ista je objavljena na internet prezentaciji Narodne banke Srbije na adresi www.nbs.rs .
Ukoliko je ugovorena nominalna kamatna veća od zatezne kamatne stope ona teče i posle padanja u docnju Korisnika kredita na sve dospele obaveze i to počev od datuma dospeća, pa do datuma potpunog izmirenja dospelih, a neizmirenih obaveza. 

Fiksni troškovi:

 • Trošak zahteva za refinansirajući kredit   - 5 EUR

 • Izveštaj Kreditnog biroa - 205 RSD + PDV (246 RSD)

 • Provizija za puštanje kredita - 2,25% (jednokratno)

 • Trošak za 2 menice - 100 RSD

 • Mesečni trošak vođenja tekućeg računa 150,00 RSD

Prevremena otplata
(delimična ili potpuna):

0%

piraeus-banner

Reprezentativni primer za Tajmaut dinarske kredite za refinansiranje za zaposlene sa tekućim računom u Piraeus banci

Iznos kredita:

2.400.000

Valuta kredita:

RSD

Rok otplate kredita:

84 meseci

Metod obračuna kamate:

Proporcionalna metoda

Nominalna kamatna stopa
(na godišnjem nivou):

12,08% (3mBelibor* + 9%)

Kamata je promenjiva u delu referentne kamatne stope.
Promenljiva kamata će se usklađivati u skladu sa promenama 3 mesečnog Belibora, referentne kamate za dinarska sredstva ponuđena od stane banaka Panela na srpskom međubankarskom tržištu. Vrednost 3M Belibora* na dan 13.12.2017. je 3,08%.

Efektivna kamatna stopa
(računata na dan 15.12.2017.):

13,78% na godišnjem nivou

Vrste i visine svih naknada

 

Trošak uvida u kreditni biro:

Za korisnika 246 RSD ukupno,
sa obračunatim pripadajućim porezom na dodatu vrednost.

Trošak menica:

100 RSD

Naknada za vođenje tekućeg računa:

150 RSD mesečno

Naknada za puštanje kredita u tečaj:

jednokratno 2,25%

Trošak zahteva za refinansirajući kredit:

5 EUR po srednjem kursu NBS

Potvrda druge poslovne banke o stanju duga po kreditu koji se refinansira:

300,00 RSD

 

 

piraeus-banner

Kalkulator

Iznos kredita (RSD)
50.000,00
2.400.000,00
Broj rata
6
84
Unesite kamatnu stopu
%
Iznos rate (RSD)
0

Kalkulator je informativnog karaktera