Kontakt centar
Call centar Piraeus Banke 0800 000 800 (besplatan poziv za korisnike fiksne telefonije u nacionalnoj mreži) Tel. (+381 11) 3024 077 Tel. (+381 11) 3024 078 Fax. (+381 11) 3217 704 Blokada kartica 24/7 Informacije i podrška Ponedeljak - petak 07-21h Subota 07-18h Prigovori klijenata Ukoliko imate prigovor, možete nas kontaktirati putem e-mail adrese prigovori@piraeusbank.rs, kao i putem kontakt forme. Unapred hvala
E-mail podrška i prigovori klijenata
Skype podrška Skype podrška Skype podrška
24h/7

Tajmaut dinarski keš kredit uz 3 na 3 paket račun

Posebno dizajniran dinarski kredit za sve korisnike 3 na 3 paket računa Piraeus banke.

 • Jednostavna i brza procedura
 • Bez troška obrade zahteva
Zainteresovani za kredit?

Tajmaut dinarski keš kredit uz 3 na 3 paket račun

Rok otplate:

 • Minimalno 6 meseci,

 • Maksimalno 120 meseci

Iznos kredita:

50.000 RSD - 800.000 RSD

Nominalna kamatna stopa, promenljiva, na godišnjem nivou

*metod obračuna kamate je proporcionalni

 • 6 - 84 meseca: 8,25% fiksna marža + 3m Belibor* (11,80% izračunata na dan 30.08.2017.)

 • 85 - 96 meseci: 8,75% fiksna marža + 3m Belibor* (12,30% izračunata na dan 30.08.2017.)

 • 97 - 120 meseci: 9,25% fiksna marža + 3m Belibor* (12,80% izračunata na dan 30.08.2017.)

   


Kamata je promenjiva u delu referentne kamatne stope.
Promenljiva kamatna stopa će se usklađivati u skladu sa promenama 3m Belibor referentne kamatne stope za dinarska sredstva ponuđena od strane banaka Panela na srpskom međubankarskom tržištu.

 

Efektivna kamatna stopa
(računata na dan 30.08.2017.):

 • od 14,06% na godišnjem nivou

Zatezna kamatna stopa

U slučaju docnje, odnosno neizmirenja bilo koje novčane obaveze Korisnika kredita prema Banci o roku, Banka će obračunavati zateznu kamatu po stopi koja je utvrđena Zakonom o zateznoj kamati ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012) (zakonska zatezna kamata) i to počev od datuma dospeća, pa do datuma potpunog izmirenja dospelih, a neizmirenih obaveza. Stopa zakonske zatezne kamate utvrđuje se na godišnjem nivou u visini referentne kamatne stope Narodne banke Srbije uvećane za 8 (osam) procentnih poena i ista je objavljena na internet prezentaciji Narodne banke Srbije na adresi www.nbs.rs .
Ukoliko je ugovorena nominalna kamatna veća od zatezne kamatne stope ona teče i posle padanja u docnju Korisnika kredita na sve dospele obaveze i to počev od datuma dospeća, pa do datuma potpunog izmirenja dospelih, a neizmirenih obaveza.

Fiksni troškovi:

 • Trošak obrade zahteva - 0 EUR

 • Izveštaj Kreditnog biroa - 205 RSD + PDV (246 RSD)

 • Provizija za puštanje kredita - 2,25% (jednokratno)

 • Trošak za 2 menice - 100 RSD

 • Mesečno održavanje 3 na 3 paket računa 280,00 RSD

Prevremena otplata
(delimična ili potpuna):

0%

piraeus-banner

Reprezentativni primer Tajmaut dinarskog keš kredita u okviru 3 na 3 paket računa za zaposlene:

Iznos kredita:

800.000,00

Valuta kredita:

RSD

Rok otplate kredita:

120 meseci

Metod obračuna kamate:

Proporcionalna metoda

Nominalna kamatna stopa
(na godišnjem nivou):

12,80% (3mBelibor* + 9,25%)

Kamata je promenjiva u delu referentne kamatne stope.
Promenljiva kamata će se usklađivati u skladu sa promenama 3 mesečnog Belibora, referentne kamate za dinarska sredstva ponuđena od stane banaka Panela na srpskom međubankarskom tržištu. Vrednost 3M Belibora na dan 28.08.2017. je 3,55%.

Efektivna kamatna stopa
(računata na dan 30.08.2017.):

14,91% na godišnjem nivou

Vrste i visine svih naknada

 

Trošak uvida u kreditni biro:

za korisnika 246 RSD ukupno,
sa obračunatim pripadajućim porezom na dodatu vrednost

Trošak menica:

100 RSD

Naknada za vođenje 3 na 3 paket računa:

280 RSD mesečno

Trošak obrade zahteva:

0 EUR po srednjem kursu NBS

Naknada za puštanje kredita u tečaj:

jednokratno 2,25%

 

*3mBelibor (na dan 28/08/17 ) – 3,55%

piraeus-banner

Kalkulator

Iznos kredita (RSD)
50.000,00
800.000,00
Broj rata
6
120
Unesite kamatnu stopu
%
Iznos rate (RSD)
0

Kalkulator je informativnog karaktera

Online upit

Izaberite kontakt formu koja Vam najviše odgovara

Online upit

Popunite upit i uskoro očekujte naš poziv

Saglasnost za proveru Kreditnog biroa i davanje informativne ponude
Saglasan sam sa opstim pravilima poslovanja

Raspitajte se telefonom bez troška telefonskog poziva

Popunite upit i uskoro očekujte naš poziv

Zakažite sastanak