Kontakt centar
Call centar Piraeus Banke 0800 000 800 (besplatan poziv za korisnike fiksne telefonije u nacionalnoj mreži) Tel. (+381 11) 3024 077 Tel. (+381 11) 3024 078 Fax. (+381 11) 3217 704 E-mail: contact@piraeusbank.rs Blokada kartica 24/7 Informacije i podrška Ponedeljak - petak 07-21h Subota 07-18h Prigovori klijenata Ukoliko imate prigovor, možete nas kontaktirati putem e-mail adrese prigovori@piraeusbank.rs, kao i putem kontakt forme.
E-mail podrška i prigovori klijenata
Skype podrška Skype podrška Skype podrška
24h/7

Relaks Senior dinarski kredit za refinansiranje uz tekući račun

 • Banka plaća premiju osiguranja života korisnika!
 • Dodatni keš!
 • Povoljni uslovi otplate kredita

DINARSKI RELAKS SENIOR KREDIT ZA REFINANSIRANJE (+ dodatni keš)
za penzionere sa tekućim računom u Piraeus banci (sa uključenim osiguranjem u slučaju prirodne smrti ili smrti usled nezgode)

Rok otplate:

 • Minimalno 12 meseci

 • Maksimalno 84 meseca

Iznos kredita:

5.000 RSD – 1.200.000 RSD

Nominalna kamatna stopa, promenljiva

*metod obračuna kamate je proporcionalni

12,94% (3m Belibor* + 10,08%)

Kamata je promenljiva u delu referentne kamatne stope.
Promenljiva kamatna stopa će se usklađivati u skladu sa promenama 3m Belibor referentne kamatne stope za dinarska sredstva koju ponude banke Panela na srpskom međubankarskom tržištu.

Vrednost 3M Belibora na dan 30.05.2018. je 2,86%.

Efektivna kamatna stopa:

 •  14,77%, izračunata na dan 01.06.2018.

Fiksni troškovi:

 • Izveštaj Kreditnog biroa – 205 RSD + PDV (246 RSD)

 • Provizija za puštanje kredita – 2% (jednokratno) min 2.000 RSD

 • Trošak za dve menice – 100 RSD

 • Mesečni trošak vođenja tekućeg računa – 150,00 RSD

 • Potvrda druge poslovne banke o stanju duga po kreditu koji se refinansira: 300,00 RSD

   

 

Reprezentativni primer za DINARSKI RELAKS SENIOR KREDIT ZA REFINANSIRANJE (+ dodatni keš)
za penzionere sa tekućim računom u Piraeus banci (sa uključenim osiguranjem u slučaju prirodne smrti ili smrti usled nezgode)

Iznos kredita:

1.200.000,00

Valuta kredita:

RSD

Rok otplate kredita:

84 meseca

Metod obračuna kamate:

Proporcionalna metoda

Nominalna kamatna stopa:

 

12,94% (3m Belibor* + 10,08%)


Kamata je promenljiva u delu referentne kamatne stope.
Promenljiva kamata će se usklađivati u skladu sa promenama 3-mesečnog Belibora, referentne kamate za dinarska sredstva koju ponude banke Panela na srpskom međubankarskom tržištu.
Vrednost 3m Belibora na dan 30.05.2018. iznosi 2,86%

Efektivna kamatna stopa:

14,77%, izračunata na dan 01.06.2018.

Vrste i visine svih naknada

Trošak uvida u kreditni biro:

Za korisnika 246 RSD ukupno,
sa obračunatim pripadajućim porezom na dodatu vrednost

Trošak menica:

100 RSD

Naknada za vođenje tekućeg računa:

150 RSD mesečno

Naknada za puštanje kredita u tečaj:

2% (jednokratno) min 2.000 RSD

Potvrda druge poslovne banke o stanju duga po kreditu koji se refinansira:

300,00 RSD

 

 

Kalkulator

Iznos kredita (RSD)
5.000,00
1.200.000,00
Broj rata
12
84
Unesite kamatnu stopu
%
Iznos rate (RSD)
0

Kalkulator je informativnog karaktera