Kontakt centar
Call centar Piraeus Banke 0800 000 800 (besplatan poziv za korisnike fiksne telefonije u nacionalnoj mreži) Tel. (+381 11) 3024 077 Tel. (+381 11) 3024 078 Fax. (+381 11) 3217 704 E-mail: contact@piraeusbank.rs Blokada kartica 24/7 Informacije i podrška Ponedeljak - petak 07-21h Subota 07-18h Prigovori klijenata Ukoliko imate prigovor, možete nas kontaktirati putem e-mail adrese prigovori@piraeusbank.rs, kao i putem kontakt forme.
E-mail podrška i prigovori klijenata
Skype podrška Skype podrška Skype podrška
24h/7

Relaks Senior dinarski kredit za refinansiranje uz 3 na 3 paket račun

 • Banka plaća premiju osiguranja života korisnika!
 • Dodatni keš!
 • Maksimalni iznos kredita do 700.000 RSD  i rok otplate do do 84 meseca

Relaks Senior dinarski kredit za refinansiranje uz 3 na 3 paket račun (+ dodatni keš) (sa uključenim osiguranjem u slučaju prirodne smrti ili smrti usled nezgode):

Rok otplate:

 • Minimalno 12 meseci

 • Maksimalno 84 meseca

Iznos kredita:

50.000 RSD – 700.000 RSD

Nominalna kamatna stopa, promenljiva

*metod obračuna kamate je proporcionalni

14,45% (3m Belibor* + 10,90%)

Kamata je promenljiva u delu referentne kamatne stope.
Promenljiva kamatna stopa će se usklađivati u skladu sa promenama 3m Belibor referentne kamatne stope za dinarska sredstva koju ponude banke Panela na srpskom međubankarskom tržištu.

Efektivna kamatna stopa:

 • 16,62%, izračunata na dan 30.08.2017.

Zatezna kamatna stopa

U slučaju docnje odnosno neizmirenja bilo koje novčane obaveze Korisnika kredita prema Banci o roku, Banka će obračunavati zateznu kamatu po stopi koja je utvrđena Zakonom o zateznoj kamati ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012) (zakonska zatezna kamata), i to počev od datuma dospeća pa do datuma potpunog izmirenja dospelih a neizmirenih obaveza. Stopa zakonske zatezne kamate utvrđuje se na godišnjem nivou u visini referentne kamatne stope Narodne banke Srbije uvećane za 8 (osam) procentnih poena i ista je objavljena na internet prezentaciji Narodne banke Srbije na adresi www.nbs.rs .
Ukoliko je ugovorena nominalna kamatna veća od zatezne kamatne stope, ona teče i posle padanja u docnju Korisnika kredita na sve dospele obaveze, i to počev od datuma dospeća pa do datuma potpunog izmirenja dospelih a neizmirenih obaveza.

Fiksni troškovi:

 • Izveštaj Kreditnog biroa – 205 RSD + PDV (246 RSD)
   
 • Provizija za puštanje kredita – 0,75% (jednokratno)
   
 • Trošak za dve menice – 100 RSD
   
 • Mesečno održavanje 3 na 3 paket računa – 280,00 RSD
   
 • ​Potvrda druge poslovne banke o stanju duga po kreditu koji se refinansira: 300,00 RSD

Prevremena otplata
(delimična ili potpuna):

0%

*vrednost 3m Belibora na dan 28.08.2017. iznosi 3,55%

piraeus-banner

Relaks Senior dinarski kredit za refinansiranje uz 3 na 3 paket račun (+ dodatni keš) (sa uključenim osiguranjem u slučaju prirodne smrti ili smrti usled nezgode):

Iznos kredita:

700.000,00

Valuta kredita:

RSD

Rok otplate kredita:

84 meseca

Metod obračuna kamate:

14,45% (3m Belibor* + 10,90%)

Nominalna kamatna stopa:

Kamata je promenljiva u delu referentne kamatne stope.
Promenljiva kamata će se usklađivati u skladu sa promenama 3-mesečnog Belibora, referentne kamate za dinarska sredstva koju ponude banke Panela na srpskom međubankarskom tržištu.

Efektivna kamatna stopa:

16,62%, izračunata na dan 30.08.2017.

Vrste i visine svih naknada

 

Trošak uvida u kreditni biro:

Za korisnika 246 RSD ukupno,
sa obračunatim pripadajućim porezom na dodatu vrednost

Trošak menica:

 • 100 RSD
 • Potvrda druge poslovne banke o stanju duga po kreditu koji se refinansira: 300,00 RSD

Naknada za vođenje 3 na 3 paket računa:

280 RSD mesečno

Naknada za puštanje kredita u tečaj:

 

jednokratno 0,75%

*vrednost 3m Belibora na dan 28.08.2017. iznosi 3,55%

 

piraeus-banner

Kalkulator

Iznos kredita (RSD)
50.000,00
700.000,00
Broj rata
12
84
Unesite kamatnu stopu
%
Iznos rate (RSD)
0

Kalkulator je informativnog karaktera