Kontakt centar
Call centar Piraeus Banke 0800 000 800 (besplatan poziv za korisnike fiksne telefonije u nacionalnoj mreži) Tel. (+381 11) 3024 077 Tel. (+381 11) 3024 078 Fax. (+381 11) 3217 704 E-mail: contact@piraeusbank.rs Blokada kartica 24/7 Informacije i podrška Ponedeljak - petak 07-21h Subota 07-18h Prigovori klijenata Ukoliko imate prigovor, možete nas kontaktirati putem e-mail adrese prigovori@piraeusbank.rs, kao i putem kontakt forme.
E-mail podrška i prigovori klijenata
Skype podrška Skype podrška Skype podrška
24h/7

Relaks Senior dinarski keš kredit

Dinarski Relaks Senior keš kredit za penzionere i korisnike porodičnih penzija, korisnicima omogućava:

  • Polisu osiguranja bez dodatnih troškova!

Klijent uzimanjem ovog kredita štiti sebe i svoju porodicu u slučaju nastanka osiguranog slučaja. Naime, ukoliko se desi osiguran slučaj, osiguravajuća kuća će nadomestiti dug u visini ostatka glavnice kredita, na dan smrti klijenta.

  • Osiguranje bez lekarskog pregleda!
  • Bez jemca!
  • Niski troškovi kredita!
  • Brzo odobrenje!
  • Za isplatu kredita se ne čeka priliv prve penzije na račun u Piraeus banci
  • Bez troška prevremene otplate