Kontakt centar
Call centar Piraeus Banke 0800 000 800 (besplatan poziv za korisnike fiksne telefonije u nacionalnoj mreži) Tel. (+381 11) 3024 077 Tel. (+381 11) 3024 078 Fax. (+381 11) 3217 704 E-mail: contact@piraeusbank.rs Blokada kartica 24/7 Informacije i podrška Ponedeljak - petak 07-21h Subota 07-18h Prigovori klijenata Ukoliko imate prigovor, možete nas kontaktirati putem e-mail adrese prigovori@piraeusbank.rs, kao i putem kontakt forme.
E-mail podrška i prigovori klijenata
Skype podrška Skype podrška Skype podrška
24h/7

Dinarski Partner keš kredit za penzionere sa fiksnom kamatnom stopom i obaveznim prenosom penzije

  • ​SA i BEZ prenosa penzije u Piraeus banku
  • Bez troškova podnošenja zahteva
  • Bez troškova obrade kredita
  • Bez naknade kreditnog biroa i troška menice
  • Jedini trošak kredita sa prenosom penzije je trošak održavanja računa/paket računa
  • Fiksna kamatna stopa, rata je ISTA tokom celog perioda otplate
  • Period odobravanja kredita – 12 ili 24 meseca


 

DINARSKI PARTNER KEŠ KREDIT ZA  PENZIONERE  SA FIKSNOM KAMATNOM STOPOM SA OBAVEZNIM PRENOSOM PEZNIJE 

Rok otplate:

12 ili 24 meseca

Iznos kredita:

25.000 RSD - 300.000 RSD

Nominalna kamatna stopa, promenljiva

*metod obračuna kamate je proporcionalni12% fiksna, na godišnjem nivou

Nominalna kamatna stopa je fiksna.

Efektivna kamatna stopa(računata na dan 30.08.2017.):​:

  • od 13,85% na godišnjem nivou

Zatezna kamatna stopa

U slučaju docnje, odnosno neizmirenja bilo koje novčane obaveze Korisnika kredita prema Banci o roku, Banka će obračunavati zateznu kamatu po stopi koja je utvrđena Zakonom o zateznoj kamati ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012) (zakonska zatezna kamata) i to počev od datuma dospeća, pa do datuma potpunog izmirenja dospelih, a neizmirenih obaveza. Stopa zakonske zatezne kamate utvrđuje se na godišnjem nivou u visini referentne kamatne stope Narodne banke Srbije uvećane za 8 (osam) procentnih poena i ista je objavljena na internet prezentaciji Narodne banke Srbije na adresi www.nbs.rs .
Ukoliko je ugovorena nominalna kamatna veća od zatezne kamatne stope ona teče i posle padanja u docnju Korisnika kredita na sve dospele obaveze i to počev od datuma dospeća, pa do datuma potpunog izmirenja dospelih, a neizmirenih obaveza.

Fiksni troškovi:

Mesečno održavanje tekućeg računa 150,00 RSD 

Prevremena otplata
(delimična ili potpuna):

0%

 

Reprezentativni primer za Dinarski Partner keš kredit za penzionere sa fiksnom kamatnom stopom i obaveznim prenosom penzije

Iznos kredita:

300.000,00

Valuta kredita:

RSD

Rok otplate kredita:

12 meseci

Metod obračuna kamate:

Proporcionalna metoda

Nominalna kamatna stopa:


12% fiksna, na godišnjem nivou

Efektivna kamatna stopa(računata na dan 30.08.2017.):

13,85% na godišnjem nivou

Vrste i visine svih naknada

Naknada za vođenje tekućeg računa:

150 RSD mesečno

Iznos kredita (RSD)
25.000,00
300.000,00
Broj rata
12
24
Unesite kamatnu stopu
%
Iznos rate (RSD)
0

Kalkulator je informativnog karaktera