Kontakt centar
Call centar Piraeus Banke 0800 000 800 (besplatan poziv za korisnike fiksne telefonije u nacionalnoj mreži) Tel. (+381 11) 3024 077 Tel. (+381 11) 3024 078 Fax. (+381 11) 3217 704 E-mail: contact@piraeusbank.rs Blokada kartica 24/7 Informacije i podrška Ponedeljak - petak 07-21h Subota 07-18h Prigovori klijenata Ukoliko imate prigovor, možete nas kontaktirati putem e-mail adrese prigovori@piraeusbank.rs, kao i putem kontakt forme.
E-mail podrška i prigovori klijenata
Skype podrška Skype podrška Skype podrška
24h/7

Kreditna linija evropske investicione banke (EIB)

 

Krediti iz kreditne linije Evropske investicione banke (EIB) se odobravaju po povoljnijim uslovima od tržišnih uslova, a kamatna stopa je niža za čak 50 baznih poena u odnosu na godišnju kamatnu stopu na kredite u kojima ne učestvuje EIB, odnosno niža za minimum 80 baznih poena za projekte kojima se podržava zapošljavanje mladih u odnosu na godišnju kamatnu stopu koju bi Banka obračunavala na kredit u kome ne učestvuje EIB.

Opis kredita

Korisnici - Mala i srednja preduzeća - do 250 zaposlenih
- Preduzeća srednje tržine kapitalizacije – od 250 do 3.000 zaposlenih
- Krajnji korisnici iz privatnog sektora koji zapošljavaju više od 3000 zaposlenih i entiteti iz javnog sektora bilo koje veličine
Namena Finansiranje malih i srednjih projekata koje realizuju mala i srednja preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije, uključujući i ''Projekat poslovi za mlade Zapadnog Balkana''
Finansiranje prioritetnih investicija ograničenog obima koje promovišu krajnji korisnici iz privatnog sektora sa više od 3000 zaposlenih i javna preduzeća bilo koje veličine.
Iznos Maksimalni iznos kredita 12.500.000€
Rok od 2 godine
do 12 (dvanaest) godina za projekte malih i srednjih preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije
do 15 (petnaest) godina za prioritetne projekte
 
Kamatna stopa

promenljiva, koju čini EURIBOR + marža EIB-a + do 2,5% za maržu banke (do 1,75% ukoliko je u pitanju Projekat poslovi za mlade Zapadnog Balkana) + 0,25% na ime naknade za NBS odnosno 0,175% ukoliko je u pitanju Projekat poslovi za mlade Zapadnog Balkana, ili
fiksna, koju čini kamata EIB-a koja sadrži i maržu EIB-a + do 2,5% za maržu banke (do 1,75% ukoliko je u pitanju Projekat poslovi za mlade Zapadnog Balkana) + 0,25% na ime naknade za NBS odnosno 0,175% ukoliko je u pitanju Projekat poslovi za mlade Zapadnog Balkana

Obezbeđenje U skladu sa kreditnom politikom Banke