Kontakt centar
Call centar Piraeus Banke 0800 000 800 (besplatan poziv za korisnike fiksne telefonije u nacionalnoj mreži) Tel. (+381 11) 3024 077 Tel. (+381 11) 3024 078 Fax. (+381 11) 3217 704 E-mail: contact@piraeusbank.rs Blokada kartica 24/7 Informacije i podrška Ponedeljak - petak 07-21h Subota 07-18h Prigovori klijenata Ukoliko imate prigovor, možete nas kontaktirati putem e-mail adrese prigovori@piraeusbank.rs, kao i putem kontakt forme.
E-mail podrška i prigovori klijenata
Skype podrška Skype podrška Skype podrška
24h/7

Zaštita od rizika kursa

Terminski ugovori štite pravna lica od nepovoljnog kretanja kursa. Terminskim kupovinama fiksira se kurs po kojem će klijent kupovati/prodavati devize na ugovoreni dan u budućnosti. Prednost ovih transakcija, osim očiglednog eliminisanja kursnih razlika jeste i da se lakše planira cash flow preduzeća, kao i veća sigurnost poslovanja koju fiksirani troškovi tj. prihodi nude.

 

Valutna FORWARD transakcija

Valutna Forward transkcija je devizni terminski ugovor o kupoprodaji dve valute (jedna je dinar, a druga je strana valuta) i predstavlja Ugovor o prodaji jedne valute za drugu na određeni datum u budućnosti.

Kurs po kome klijent prodaje devize izveden je iz tržišne cene u trenutku zaključenja posla i razlike u kamatnim stopama na valute kojima se trguje za period do dospeća.

FORWARD KURS

FORWARD KURS = SPOT KURS +/- SWAP POENI

 

Rečnik pojmova

Forward kurs: Kurs za koji se klijent obavezuje da će platit na dogovoreni dan u budućnosti.

Spot kurs: Kurs koji na tržištu važi za kupoprodaju valuta na dan, tj. u trenutku ugovaranja transakcije.

Swap poeni: Ukalkulisana razlika u kamatnim stopama valuta u kojima se transakcija obavlja i koja se dodaje na spot kurs.

 

Primer

 

Srpska uvozna kompanija ima najavu plaćanja u visini od EUR 1.000.000 za 60 dana od današnjeg dana. Zbog straha od depresijacije dinara u datom periodu, kompanija se odlučuje da sa Piraeus bankom dogovori valutnu FORWARD transakciju i na taj način fiksira iznos svoje obaveze u domaćoj valuti, bez obzira na vrednost evra na datum izvršenja transakcija.

Preduslovi za obavljanje transakcije:

  • Minimalni iznos transakcije: €100.000 ili ekvivalent u valutama USD i CHF

  • Uspostavljanje Kreditne linije

  • Potpisivanje Forward ugovora

 

 

Valutna FORWARD transakcija sa pokrićem

Valutna Forward transkcija sa depozitnim pokrićem je devizni terminski ugovor o kupoprodaji dve valute (jedna je dinar a druga je strana valuta) i predstavlja ugovor o prodaji jedne valute za drugu na određeni datum u budućnosti. Kurs po kome klijent prodaje devize izveden je iz tržišne cene u trenutku zaključenja posla i razlike u kamatnim stopama na valute kojima se trguje za period do dospeća.

 

FORWARD KURS

FORWARD KURS = SPOT KURS +/- SWAP POENI

Transakcija se dogovara tako što klijent uplaćuje dogovorenu sumu na dan sklapanja ugovora a banka protivvrednost na dan saldiranja transakcije. Na deponovanu sumu banka plaća kamatu u skladu sa trenutnim kretanjima na tržištu novca.

Valutna FORWARD transakcija sa depozitnim pokrićem ne zahteva da klijent ima odobrenu kreditnu liniju pa je dostupna svakom pravnom licu koje ima otvoren dinarski i devizni račun u Piraeus banci.

 

Rečnik pojmova

 

  • Forward kurs: Kurs za koji se klijent obavezuje da će platiti na dogovoreni dan u budućnosti.

  • Spot kurs: Kurs koji na tržištu važi za kupoprodaju valuta na dan tj. u trenutku ugovaranja transakcije.

  • Swap poeni: Ukalkulisana razlika u kamatnim stopama valuta u kojima se transakcija obavlja i koja se dodaje na spot kurs.

 

Primer

 

Srpska uvozna kompanija ima najavu plaćanja u visini od EUR 1.000.000 za 60 dana od današnjeg dana. Kako ima viška slobodnih dinara u datom periodu a želi da fiksira svoje troškove prema inokooperantu, kompanija se odlučuje da sa Piraeus bankom dogovori valutnu

FORWARD transakciju i na taj način fiksira iznos svoje obaveze u domaćoj valuti, bez obzira na vrednost evra na datum izvršenja transakcija.

 

Preduslovi za obavljanje transakcije:

  • Minimalni iznos transakcije: €100.000 ili ekvivalent u valutama USD i CHF

  • Potpisivanje Forward ugovora

  • Trajanje transakcije može biti najviše 90 dana od datuma sklapanja ugovora