Kontakt centar
Call centar Piraeus Banke 0800 000 800 (besplatan poziv za korisnike fiksne telefonije u nacionalnoj mreži) Tel. (+381 11) 3024 077 Tel. (+381 11) 3024 078 Fax. (+381 11) 3217 704 E-mail: contact@piraeusbank.rs Blokada kartica 24/7 Informacije i podrška Ponedeljak - petak 07-21h Subota 07-18h Prigovori klijenata Ukoliko imate prigovor, možete nas kontaktirati putem e-mail adrese prigovori@piraeusbank.rs, kao i putem kontakt forme.
E-mail podrška i prigovori klijenata
Skype podrška Skype podrška Skype podrška
24h/7

VISA Business Electron debitna kartica

Debitna kartica namenjena pravnim licima i preduzetnicima koja svakodnevno poslovanje čini jednostavnijim, bržim i sigurnijim.

 

Visa Business Electron debitna kartica omogućava:

 • Jednostavan pristup sredstvima na tekućem (transakcionom) računu preduzeća;

 • Korisnici su lica sa kartona deponovanih potpisa i posebnog KDP-a firme;

 • Broj dodatnih kartica koji se izdaju jednoj kompaniji je neograničen.

 

Karakteristike

 • Praktična primena – plaćanje putnih troškova i goriva, kupovina kancelarijskog pribora i opreme, troškovi hotela i restorana, službenog putovanja, rentakara, kao i sve ostale troškove firme u zemlji i inostranstvu;  
 • Gotovina je dostupna na svim bankomatima sa istaknutim logom VISA Electron;
 • Veća sigurnost – korisnik smanjuje rizik od nošenja gotovine, a novac je na raspolaganju 24/7;
 • Lako praćenje troškova kroz preciznu evidenciju i mesečnu specifikaciju troškova;
 • Izmirivanje obaveza u dinarima za sve transakcije u zemlji i inostranstvu;
 • Ograničenje limita za pojedine kartice na mesečnom nivou.  Ova pogodnost omogućava da se dodatno kontroliše korišćenje novca firme. Navedeni limiti za potrošnju i podizanje gotovine izraženi su u dinarima, bez obzira na to da li je reč o potrošnji u zemlji ili inostranstvu.
 • Period važenja kartice pravnih lica je 24 meseca, dok je period važenja kartice preduzetnika 36 meseci. Godišnja članarina se plaća samo za dodatne kartice, i to 1.000 dinara po kartici;
 • Pristupnica za izradu Visa Business Electron kartice preuzima se na šalteru bilo koje poslovnice Piraeus banke AD Beograd ili direkto sa web-portala Banke (sekcija Download). Pristupnica koju je uredno popunio vlasnik pravnog lica i ovlašćeno lice koje aplicira za karticu, vraća se banci.