Kontakt centar
Call centar Piraeus Banke 0800 000 800 (besplatan poziv za korisnike fiksne telefonije u nacionalnoj mreži) Tel. (+381 11) 3024 077 Tel. (+381 11) 3024 078 Fax. (+381 11) 3217 704 E-mail: contact@piraeusbank.rs Blokada kartica 24/7 Informacije i podrška Ponedeljak - petak 07-21h Subota 07-18h Prigovori klijenata Ukoliko imate prigovor, možete nas kontaktirati putem e-mail adrese prigovori@piraeusbank.rs, kao i putem kontakt forme.
E-mail podrška i prigovori klijenata
Skype podrška Skype podrška Skype podrška
24h/7

Kreditiranje malih i srednjih preduzeća

Krediti za obrtni kapita

Namena: Finansiranje obrtnog kapitala

Ročnost: do 60 meseci (24 meseca za dinare bez valutne klauzule)

Grejs period: do 12 meseci

Kamatna stopa: u zavisnosti od veličine klijenta, stepena saradnje sa bankom, boniteta i sredstava obezbeđenja

Valuta: dinari, dinari sa valutnom klauzulom, devizni (EUR, USD)

Način otplate: anuiteti/jednake mesečne rate

Instrumenti obezbeđenja: menice preduzeća i vlasnika, hipoteka na stambenoj i/ili poslovnoj nepokretnosti, jemstvo pravnog lica, depozit.

Revolving krediti

Namena: Finansiranje obrtnog kapitala, održavanje tekuće likvidnosti
Ročnost: do 36 meseci (24 meseca za dinare bez valutne klauzule)
Grejs Period: bez
Kamatna stopa: u zavisnosti od veličine klijenta, stepena saradnje sa bankom, boniteta i sredstava obezbeđenja
Valuta: dinari, dinari sa valutnom klauzulom, devizni (EUR, USD)
Način otplate: glavnica o roku dospeća i mesečno plaćanje kamate
Instrumenti obezbeđenja: menice preduzeća i vlasnika, hipoteka na stambenoj i/ili poslovnoj nepokretnosti, jemstvo pravnog lica, depozit.

 

Dugoročni investicioni krediti

Namena: Finansiranje investicija – nabavka opreme, kupovina, rekonstrukcija i izgradnja industrijskih objekata
Ročnost: do 84 meseca
Grejs period: do 12 meseci
Kamatna stopa: u zavisnosti od veličine klijenta, stepena saradnje sa bankom, boniteta i sredstava obezbeđenja
Valuta: dinari sa valutnom klauzulom
Način otplate: anuiteti/jednake mesečne rate
Instrumenti obezbeđenja: menice preduzeća i vlasnika, hipoteka na stambenoj i/ili poslovnoj nepokretnosti, jemstvo pravnog lica, depozit.