Kontakt centar
Call centar Piraeus Banke 0800 000 800 (besplatan poziv za korisnike fiksne telefonije u nacionalnoj mreži) Tel. (+381 11) 3024 077 Tel. (+381 11) 3024 078 Fax. (+381 11) 3217 704 Blokada kartica 24/7 Informacije i podrška Ponedeljak - petak 07-21h Subota 07-18h Prigovori klijenata Ukoliko imate prigovor, možete nas kontaktirati putem e-mail adrese prigovori@piraeusbank.rs, kao i putem kontakt forme. Unapred hvala
E-mail podrška i prigovori klijenata
Skype podrška Skype podrška Skype podrška
24h/7

Organizacija

Organizacija

Upravni odbor

Predsednik Upravnog odbora Banke:

 • Yiannis Kyriakopoulos 

 

Članovi Upravnog odbora Banke:

 • Adrianos Kombopoulos 
 • Efstratios Sakellariadis
 • Miloš Đurković 
 • Branimir Marković 
   

 

Odbor za praćenje poslovanja banke

 

Članovi Odbora za praćenje poslovanja banke (Odbora za reviziju):

 • Adrianos Evangelos Kombopoulos, predsednik Odbora za praćenje poslovanja banke (Piraeus Bank S.A. Atina, Grčka)
 • Vasiliki Roulia, član Odbora za praćenje poslovanja banke (Piraeus Bank S.A. Atina, Grčka)
 • Miloš Đurković, član Odbora za praćenje poslovanja Banke (Amrop, Adriatic Region)

Izvršni odbor

Predsednik Izvršnog odbora Banke:

 

 • George Theodosiou (Piraeus Bank AD Beograd, Srbija)

 

Članovi Izvršnog odbora:

 

 • Dimitris Kariotis (Piraeus Bank AD Beograd, Srbija)
 • Steve Froustis (Piraeus Bank AD Beograd, Srbija)
 • Svetlana Ristić (Piraeus Bank AD Beograd, Srbija)
 • Miloš Bojanić (Piraeus Bank AD Beograd, Srbija)

Menadžment banke

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Piraeus Bank AD Beograd

 •  

George Theodosiou, predsednik Izvršnog odbora

e-mail:

drita.stamatovic@piraeusbank.rs

e-mail:

kabinet@piraeusbank.rs

Dimitris Kariotis, član Izvršnog odbora​

e-mail:

zorana.milanko@piraeusbank.rs

Steve Froustis, zamenik generalnog menadžera i član Izvršnog odbora

e-mail:

zorana.milanko@piraeusbank.rs

Svetlana Ristić, član Izvršnog odbora i direktor Kreditnog sektora

e-mail:

Svetlana.Ristic@piraeusbank.rs

Miloš Bojanić, član Izvršnog odbora i​ direktor Sektora poslovanja sa pravnim licima
e-mail:                                                                                 milos.bojanic@piraeusbank.rs

Boban Vinić, direktor Sektora mreže filijala

e-mail:

boban.vinic@piraeusbank.rs

Marija Veličković-Kišić, direktor Sektora upravljanje rizicima

e-mail:

marija.velickovic@piraeusbank.rs

Svetlana Ćosić Erić,  direktor Sektora poslova sa privredom

e-mail:

svetlana.cosic-eric@piraeusbank.rs

Bojana Vesić Antić, direktor Sektora ljudskih resursa

e-mail:

HRoffice@piraeusbank.rs

Dimitar Komlenović, direktor Sektora sredstava i likvidnosti

e-mail:

Dimitar.Komlenovic@piraeusbank.rs

Desanka Radaković, rukovodilac Odeljenja za kontrolu usklađenosti poslovanja banke

e-mail:

desanka.radakovicpiraeusbank.rs

Gordana Vukobratović, rukovodilac Odeljenja interne revizije

e-mail:

gordana.vukobratovic@piraeusbank.rs

Miroslava Nešić Bikić, rukovodilac Odeljenja korporativnih komunikacija

e-mail:

marketing@piraeusbank.rs