Kontakt centar
Call centar Piraeus Banke 0800 000 800 (besplatan poziv za korisnike fiksne telefonije u nacionalnoj mreži) Tel. (+381 11) 3024 077 Tel. (+381 11) 3024 078 Fax. (+381 11) 3217 704 Blokada kartica 24/7 Informacije i podrška Ponedeljak - petak 07-21h Subota 07-18h Prigovori klijenata Ukoliko imate prigovor, možete nas kontaktirati putem e-mail adrese prigovori@piraeusbank.rs, kao i putem kontakt forme. Unapred hvala
E-mail podrška i prigovori klijenata
Skype podrška Skype podrška Skype podrška
24h/7

Korporativna misija

Mi u Piraeus banci Beograd kao svoju najvišu vrednost, cilj i misiju prepoznajemo klijente, zaposlene, akcionare i društvo u kome poslujemo.

 

Naša namera je da klijentima kroz lični pristup ponudimo najkvalitetniju uslugu i širok spektar proizvoda i tako budemo pouzdan partner. Svesni toga da su promene deo života a tehnologija i inovacije pokretači bankarstva, mi nastojimo da na obostranu korist izgradimo dugoročan odnos sa svojim klijentima i odgovorimo na njihove potrebe koje se stalno menljaju.

 

Naši ljudi su ambasadori profesionalnosti Banke, njenih vrednosti i integriteta. Posvećeni smo tome da svojim zaposlenima omogućimo stalne prilike za lični razvoj, obuku i napredovanje u karijeri, kao i da očuvamo profesionalno i stimulativno radno okruženje.

 

Težimo da stvorimo jedno od najatraktivnijih i najpoželjnijih mesta za rad u Srbiji.

Iznad svega, naš cilj je da u godinama koje dolaze ostvarimo rast poslovanja Banke i uvećanje vrednosti za svoje akcionare kroz maksimizaciju prihoda,  mudro upravljanje i umanjivanje rizika, i da ostanemo dobro kapitalizovana banka na srpskom tržištu.

 

Nastojimo da prepoznamo potrebe srpskog društva, da budemo njegov istinski deo i održimo razvijen osećaj korporativne društvene odgovornosti, kao i da doprinesemo ekonomskom napretku Srbije.

 

Težimo tome da budemo banka sa visokim učinkom, istovremeno dosledna svojoj misiji i cilju da postanemo Banka izbora za svoje klijente, kao i poželjan poslodavac za svoje zaposlene.

 

 

 

Istorijat banke

Piraeus Bank AD Beograd prisutna je na srpskom tržištu od maja 2005. godine. Banka poseduje stručno znanje i iskustvo u oblastima poslovanja sa velikim korporativnim klijentima, stanovništvom, malim i srednjim preduzećima. Njenu poslovnu filozofiju predstavlja poštovanje najviših međunarodnih normi i vrednosti u obezbeđivanju bankarskih proizvoda i usluga, uz primenu najsavremenije tehnike i tehnologije.


Jedno od glavnih uverenja Piraeus banke jeste da se optimalan razvoj celokupnog njenog poslovanja može postići samo ako je ostvaren u sredini koja ima snažne temelje društvene odgovornosti. Za Banku principi društveno odgovornog poslovanja podrazumevaju usklađenost poslovnih ciljeva sa društvenim progresom, ekonomskim rastom, poštovanjem najboljih poslovnih običaja, odgovornom upotrebom prirodnih resursa i promocijom kulture. Upravo na ovim principima počiva i opravdanost ulaganja u zajednicu u kojoj kompanija posluje.


Piraeus banka, kao univerzalna banka, opredeljena je da sa klijentima uspostavi dugoročnu poslovnu saradnju i uzme aktivno učešće u razvoju srpskog tržišta. Banka na teriroriji Srbije trenutno posluje preko mreže koju čine 26 filijala i zapošljava preko 400 bankarskih stručnjaka. 

 

O Piraeus bankarskoj grupi

 

O Piraeus bankarskoj grupi

 

KO SMO MI

 

Upravna zgrada je u Atini, Grčka, imamo oko 17.000 zaposlenih u 7 zemalja širom sveta. Piraeus bankarska grupa u svojoj ponudi ima pun spektar finansijskih proizvodai usluga kojima zadovoljava potrebe oko 5,8 miliona klijenata. Ukupna aktiva Grupe je krajem septembra 2017. dostigla 68,2 milijarde evra, ukupni krediti 45,7 milijardi evra, dok su depoziti iznosili 41,8 milijardi evra. 


Osnovana 1916, Piraeus banka posluje kao privatna kreditna institucija već decenijama, dok je u periodu 1975-1991 prošla kroz državno vlasništvo i upravu pre nego što je privatizovana u decembru 1991. Od tada Banka neprekidno raste, kako po veličini, tako i po obimu svojih aktivnosti. Danas je vodeća Banka na grčkom tržištu sa 30% tržišnog učešća u pogledu kredita i 29% u pogledu depozita.
 

Piraeus bankarska grupa 

Septembar 2017 

Aktiva

68,2  milijardi evra​

Neto krediti

45,7 milijarde evra  

Depoziti

41,8 milijarde evra  

EBA CT1 racio*

17,0%

Filijale

860

Zaposleni

17.000

Klijenti

5,8 miliona

 *Basel III

 

 

NAŠ KURS

 

Pored organskog razvoja u dekadi od 1990 do 2000, Piraeus banka je preduzela niz strateških poteza sa ciljem uspostavljanja jakog prisustva na domaćem tržištu. Tako je Banka 1998. godine preuzela poslove Chase Manhattan u Grčkoj, kontrolni udeo u Macedonia-Thrace banci i kupila specijalizovanu banku Credit Lyonnais Hellas. Početkom 1999. godine, Banka je kupila Xiosbank i preuzela poslove National Westminster Bank Plc u Grčkoj. Juna 2000. godine, Piraeus banka preuzela je svoje dve poslovne banke u Grčkoj (Macedonia-Thrace banku i Xiosbank). Početkom 2002. godine, Piraeus banka je kupila Hellenic Industrial Development Bank (ETBAbank).

 

Sprovodeći strategiju širenja na tržištima Jugoistočne Evrope i Istočnog Mediterana, Piraeus bankarska grupa je preuzela rumunsku Pater Credit banku u aprilu 2000, a 2005. i bugarsku Eurobanku (koja je promenila ime u Piraeus banka Bugarske), te je tako ojačala svoje dvanaestogodišnje prisustvo u Bugarskoj. Nadalje, 2005. godine, Piraeus bankarska grupa ušla je na srpsko tržište kupovinom Atlas banke (koja je promenila ime u Piraeus banka Beograd). Na kraju, Piraeus bankarska grupa je 2007. godine ušla na ukrajinsko tržište akvizicijom International Commerce banke, koja je preimenovana u Piraeus bank ICB, kao i na kiparsko tržište osnivanjem Piraeus banke Kipra preko akvizicije mreže Arab banke Cypriot.

Krajem jula 2012, Piraeus banka je preuzela zdrav deo ATE banke (određena sredstva i obaveze) i Geniki banku. U martu 2013, Piraeus banka je preuzela grčke ogranke Kiparske, Kiparske narodne i Helenske banke. U junu 2013. preuzela je Millennium banku, podružnicu BCPa. U aprilu 2015 Piraeus banka je preuzela "zdrav" deo Panellinia banke. Ove transakcije obuhvataju važne korake ka restruktuiranju grčkog bankarskog sistema, u kom Piraeus banka učestvuje od samog početka kao noseći stub.


Piraeus banka je u periodu 2012-2015 uspešno završila integraciju svih navedenih bankarskih akvizicija u svojim sistemima istovremeno obezbeđujući za sve klijente jedinstveno bankarsko iskustvo .


Krajem oktobra 2017. godine, Piraeus banka je nastavila sa izdavanjem petogodišnjih pokrivenih obveznica u iznosu od 500 miliona evra. Podrška je stigla od strane Evropske investicione banke, Evropskog investicionog fonda i Evropske banke za obnovu i razvoj. To je prva pokrivena obveznica Piraeus banke koja je plasirana kod investitora. 


Ukupni kapital Grupe iznosio je € 9,7 milijardi na kraju septembra 2017. Tier - 1 racio Grupe (pro-forma za obustavljene operacije Piraeus banke sa Kipra i ATE osiguranja) dostigao je 17% u istom periodu, dok je Bazel III zajednički Kapital Tier - 1 dostigao 16,6%. U skladu sa tim, sadašnji pokazatelji kapitala svrstavaju Piraeus banka među najjače kapitalizovane banke u Evropi.

 

 

NAŠE POSLOVANJE

 

Piraeus banka danas predvodi grupu kompanija koje pokrivaju sve finansijske aktivnosti na grčkom tržištu (univerzalna banka). Piraeus banka poseduje ogromno iskustvo i "znanje" u poslovanju sa malim i srednjim preduzećima, poljoprivredom, stanovništvom, zelenim bankarstvom, tržištima kapitala i investicijama, kao i lizingom i faktoringom. Ove usluge na raspolaganju su klijentima u svim delovima zemlje, putem mreže koju čini 628 filijala, preko 2000 bankomata i najsavremenija platforma za internet bankarstvo - winbank.


Piraeus bankarska grupa, prisutna je i u jugoistočnoj i istočnoj Evropi putem 232 filijale. Grupa posluje u Rumuniji preko Piraeus Bank Romania, banke koja ima mrežu od 99 filijala, u Bugarskoj preko mreže od 74 filijala Piraeus Bank Bulgaria, u Albaniji putem Tirana Bank koja ima 39 filijala, u Ukrajni sa 18 filijala Piraeus Bank ICB, kao i u Londonu i Frankfurtu sa po jednom filijalom.
 

 

ZA ŠTA SE ZALAŽEMO

 

Piraeus bankarska grupa poseduje dobro obučenu i iskusnu radnu snagu. Vizija Grupe je kontinuirani razvoj humane i odgovorne organizacije, u kojoj svaki zaposleni, u skladu sa svojim nadležnostima i ličnom inspiracijom radi timski i predano, veličajući različitosti i stvarajući nove vrednosti u svakoj aktivnosti. U procesu odabira i korišćenja ljudskih resursa, objektivni kriterijumi i metodologija idu ruku pod ruku sa posebnim naglaskom na pružanje jednakih mogućnosti i poštovanja. Grupa ulaže u kontinuiranu obuku i razvoj svojih zaposlenih. U isto vreme Grupa je kreirala radnu sredinu u kojoj se promovišu inovacije, razmena ideja, kreativnost i timski duh. Kroz konkretne sisteme evaluacije, Grupa osigurava da su performanse svog zaposlenog u skladu sa ciljevima Grupe, a stvoren je i neophodan okvir za priznavanje i nagrađivanje pojedinaca ali i timova. Otvorena komunikacija i neophodna podrška za zaposlene su unapređene, i to u mnogim oblastima i aspektima života, čime smo osigurali da naša kompanija bude "i humana i dinamična".

 

Piraeus bankarska grupa, kombinujući poslovni razvoj i društvenu odgovornost, sistematično potvrđuje svoje odnose sa socijalnim partnerima putem specifičnih aktivnosti, dok je poseban akcenat stavljen na zaštitu životne sredine i očuvanje kulturnog nasleđa. Piraeus banka je izgradila značajno prisustvo na polju Zelenog bankarstva sa specijalizovanim filijalama za ZELENO BANKARSTVO i proizvodima, izlazeći na taj način u susret potrebama privrede i građanstva. Istovremeno, Kulturna fondacija Piraeus bankarske grupe sprovodi aktivnosti vezane za kulturne sadržaje koje su deo društveno odgovorne politike Grupe, upravlja nizom tematskih muzeja u Grčkoj čiji broj konstantno raste i koji imaju sposobnost da u nerazvijenim regionima Grčke ostvare kulturne aktivnosti visokog nivoa na efektan i efikasan način.

 

Za detaljne informacije o Piraeus bankarskoj grupi, molimo vas da posetite website kompanije na http://www.piraeusbankgroup.com/en/

 

Piraeus bankarska grupa u svetu

Piraeus Bank S.A.Adresa: 4, Amerikis St. 10564 Athens, Greece

Web: www.piraeusbankgroup.com
Tirana Bank S.A.Adresa: Deshmoret e 4 Shkurtit Tirana, Albania

Web: www.tiranabank.al


Piraeus Bank Bulgaria A.D.Adresa: 3 Vitosha Blvd., 1000 Sofia, Bulgaria

Web: www.piraeusbank.bg


Piraeus Bank Romania S.A.Adresa: 34-36 Carol I Blvd, Sector 2 Bucharest, Romania

Web: www.piraeusbank.ro


OJSC Piraeus Bank ICBAdresa: 4, Kontraktova Sq., Kyiv, 04070, Ukraine

Telefon: + 0038 044 5372 191

Fax: + 0038 044 4170 249

Web: www.piraeusbank.ua


United Kingdom Piraeus BankAdresa: London Branch Tower 42 25 Old Broad Street London EC2N 1HQ,
United Kingdom


Web: www.piraeusbank.co.uk


Piraeus Bank Germany - Frankfurt Branch Adresa: Baseler Str. 46 D-60329 Frankfurt am Main

Tel: 0049-69-240.01.10 Fax: 0049-69-240.011.490

E-mail: info@piraeusbank.de website: www.piraeusbank.de