Kontakt centar
Call centar Piraeus Banke 0800 000 800 (besplatan poziv za korisnike fiksne telefonije u nacionalnoj mreži) Tel. (+381 11) 3024 077 Tel. (+381 11) 3024 078 Fax. (+381 11) 3217 704 E-mail: contact@piraeusbank.rs Blokada kartica 24/7 Informacije i podrška Ponedeljak - petak 07-21h Subota 07-18h Prigovori klijenata Ukoliko imate prigovor, možete nas kontaktirati putem e-mail adrese prigovori@piraeusbank.rs, kao i putem kontakt forme.
E-mail podrška i prigovori klijenata
Skype podrška Skype podrška Skype podrška
24h/7

Korporativna misija

Mi u Piraeus banci Beograd kao svoju najvišu vrednost, cilj i misiju prepoznajemo klijente, zaposlene, akcionare i društvo u kome poslujemo.

 

Naša namera je da klijentima kroz lični pristup ponudimo najkvalitetniju uslugu i širok spektar proizvoda i tako budemo pouzdan partner. Svesni toga da su promene deo života a tehnologija i inovacije pokretači bankarstva, mi nastojimo da na obostranu korist izgradimo dugoročan odnos sa svojim klijentima i odgovorimo na njihove potrebe koje se stalno menljaju.

 

Naši ljudi su ambasadori profesionalnosti Banke, njenih vrednosti i integriteta. Posvećeni smo tome da svojim zaposlenima omogućimo stalne prilike za lični razvoj, obuku i napredovanje u karijeri, kao i da očuvamo profesionalno i stimulativno radno okruženje.

 

Težimo da stvorimo jedno od najatraktivnijih i najpoželjnijih mesta za rad u Srbiji.

Iznad svega, naš cilj je da u godinama koje dolaze ostvarimo rast poslovanja Banke i uvećanje vrednosti za svoje akcionare kroz maksimizaciju prihoda,  mudro upravljanje i umanjivanje rizika, i da ostanemo dobro kapitalizovana banka na srpskom tržištu.

 

Nastojimo da prepoznamo potrebe srpskog društva, da budemo njegov istinski deo i održimo razvijen osećaj korporativne društvene odgovornosti, kao i da doprinesemo ekonomskom napretku Srbije.

 

Težimo tome da budemo banka sa visokim učinkom, istovremeno dosledna svojoj misiji i cilju da postanemo Banka izbora za svoje klijente, kao i poželjan poslodavac za svoje zaposlene.

 

 

 

Istorijat banke

Piraeus Bank AD Beograd prisutna je na srpskom tržištu od maja 2005. godine. Banka poseduje stručno znanje i iskustvo u oblastima poslovanja sa velikim korporativnim klijentima, stanovništvom, malim i srednjim preduzećima. Njenu poslovnu filozofiju predstavlja poštovanje najviših međunarodnih normi i vrednosti u obezbeđivanju bankarskih proizvoda i usluga, uz primenu najsavremenije tehnike i tehnologije.


Jedno od glavnih uverenja Piraeus banke jeste da se optimalan razvoj celokupnog njenog poslovanja može postići samo ako je ostvaren u sredini koja ima snažne temelje društvene odgovornosti. Za Banku principi društveno odgovornog poslovanja podrazumevaju usklađenost poslovnih ciljeva sa društvenim progresom, ekonomskim rastom, poštovanjem najboljih poslovnih običaja, odgovornom upotrebom prirodnih resursa i promocijom kulture. Upravo na ovim principima počiva i opravdanost ulaganja u zajednicu u kojoj kompanija posluje.


Piraeus banka, kao univerzalna banka, opredeljena je da sa klijentima uspostavi dugoročnu poslovnu saradnju i uzme aktivno učešće u razvoju srpskog tržišta. Banka na teriroriji Srbije trenutno posluje preko mreže koju čine 26 filijala i zapošljava preko 400 bankarskih stručnjaka.