Kontakt centar
Call centar Piraeus Banke 0800 000 800 (besplatan poziv za korisnike fiksne telefonije u nacionalnoj mreži) Tel. (+381 11) 3024 077 Tel. (+381 11) 3024 078 Fax. (+381 11) 3217 704 Blokada kartica 24/7 Informacije i podrška Ponedeljak - petak 07-21h Subota 07-18h Prigovori klijenata Ukoliko imate prigovor, možete nas kontaktirati putem e-mail adrese prigovori@piraeusbank.rs, kao i putem kontakt forme. Unapred hvala
E-mail podrška i prigovori klijenata
Skype podrška Skype podrška Skype podrška
24h/7

Prodaja poslovno podzemno - nadzemne garaža Baba Višnjina 38 Beograd (335 parking mesta + 20 za invalide+ 33 za motocikle I bicikle, kao I za deo za poslovni prostor podeljen na 3 nivoa(330m2))U izvršnom postupku izvršnog poverioca PIRAEUS BANK S.A., protiv izvršnog dužnika TITAN DEVELOPMENTS doo BEOGRAD, ul. Baba Višnjina br. 38

Javni izvršitelj Marko Vukićević

oglašava drugu javnu prodaju nepokretnosti

 

  • objekat poslovnih usluga podzemno-nadzemne garaže (broj dela parcele pod zgradom ili objektom 16), u ul. Baba Višnjina br. 38, broj etaža: Pod zemljom: 6, Prizemlje: 1, Nad zemljom: 5, na kat. parceli br. 666/1 KO Vračar, upisan u Listu nepokretnosti 928 KO Vračar,

 

Vrednost nepokretnosti utvrđena je u iznosu od 7.200.000,00 EUR, s tim da je na drugom javnom nadmetanju početna cena 50% od procenjene vrednosti i iznosi 3.600.000,00 EUR.

 

Drugo javno nadmetanje će se održati dana 17.07.2017. godine u 13.00 časova u kancelariji javnog izvršitelja Marka Vukićevića u Bulevaru Mihaila Pupina 165 A, Novi Beograd.

 

Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju lica koja su prethodno položila jemstvo u visini od  1/10 utvrđene vrednosti nepokretnosti u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, i o tome dostave dokaz Izvršitelju, najmanje jedan radni dan, pre dana za koji je zakazana javna prodaja.

 

Jemstvo se polaže u gotovom novcu uplatom na račun izvršitelja MARKA VUKIĆEVIĆA broj 160-372344-96 koji se vodi kod Banca Intesa A.D.- Beograd sa napomenom „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju u predmetu 10 I.I. 216/17“.

 

Izvršitelj će zainteresovanim licima omogućiti da se u njegovom prisustvu predmetna nepokretnost razgleda dana 12.07.2017. godine u periodu od 10.00 - 12.00 časova.

 

 

Ovaj oglas je informativnog karakera, te zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u zaključak Javnog izvršitelja broj 10 И.И. 216/17  objavljen na tabli Komore javnih izvršitelja ili se mogu javiti hipotekarnom poveriocu PIRAEUS BANK SA, na tel: 011/3024059; 011/2077425; ili putem e-maila: WorkOutDepartment@piraeusbank.rs, kao i Javnom izvršitelju na tel. 011/3114258.

Prodaja poslovno podzemno - nadzemne garaža Baba Višnjina 38 Beograd (335 parking mesta + 20 za invalide+ 33 za motocikle I bicikle, kao I za deo za poslovni prostor podeljen na 3 nivoa(330m2))